Φώτο: Shutterstock

Παπουτσάνης: Στις 14/9 ξεκινά η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Η τακτική Γ.Σ. στις 29/07 αποφάσισε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ανά μετοχή.

Aπό τις 08/09/2020 οι μετοχές της Παπουτσάνης θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,54 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ανά μετοχή, ενώ από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Σημειώνεται πως δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της 09/09/2020 για την εταιρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 14/09/2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Alpha bank.

Υπενθυμίζεται ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 29/07/2020 αποφάσισε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 502.368,20 ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,56 ευρώ σε 0,54 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 13.563.941,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την αριθ. πρωτ. 81721/31-07-2020 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας και καταχωρήθηκε την ίδια ημέρα στο ΓΕΜΗ.

Τέλος, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της την 10/08/2020 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ανά μετοχή.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ