Αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή η ICAP

Στη διαβάθμιση Α η οποία υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή η ICAP.

H εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», ανακοίνωσε την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας στη διαβάθμιση Α, στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης της από την εταιρεία ICAP Group A.E.

Η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.

Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή κεφαλαίου και μέρισμα 0,34 ευρώ ανά μετοχή η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Την αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό 10% με κατώτατη τιμή 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή τα 30 ευρώ αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η διανομή μερίσματος θα είναι συνολικού ύψους 19,06 εκατ. ευρώ.