Φώτο: Shutterstock

Newsphone: Πρόθεση για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου 

Η εταιρεία καλεί τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% να της αποστείλουν αναλυτικές καταστάσεις.

Την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου ανακοίνωσε η εταιρεία Newsphone Hellas, καλώντας τους μετόχους της οι οποίοι είναι ανώνυμες εταιρείες να τις αποστείλουν αναλυτική κατάσταση των δικών τους μετόχων. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «H «NEWSPHONE HELLAS S.A.» έχει την πρόθεση να συμμετέχει αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή άλλης μορφής οντότητας, σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ανάθεσης κατασκευής έργων ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.

Για τον λόγο αυτό η εταιρεία καλεί τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% να αποστείλουν στην εταιρεία αναλυτική κατάσταση με τα μέχρι φυσικού προσώπου στοιχεία των μετόχων τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου και να ενημερώνουν άμεσα την εταιρεία για κάθε αλλαγή στη μετοχική τους σύνθεση ή στη μετοχική σύνθεση μετόχου τους ανώνυμης εταιρείας.

Η εταιρεία καλεί επίσης τους μετόχους της που είναι εταιρείες άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) να αποστείλουν στην εταιρεία αναλυτική κατάσταση με τα μέχρι φυσικού προσώπου στοιχεία των μετόχων τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου και να ενημερώνουν άμεσα την εταιρεία για κάθε αλλαγή στην μετοχική τους σύνθεση ή στην μετοχική σύνθεση μετόχου τους ανώνυμης εταιρείας.

Η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, ότι θα έχουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 82/96, ήτοι θα στερούνται των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική ιδιότητα».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναγνωρίστηκαν οφειλές 3,36 εκατ. ευρώ του Δημοσίου προς τη Newsphone

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε οφειλές του Δημοσίου ύψους 3,36 εκατ. ευρώ προς την Newsphone. Με ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι το δικαστήριο απέρριψε την αγωγική απαίτηση της για συμπληρωματικό έργο 6,111 εκατ. ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ θα αρχίσει η ΔΕΗ

Η ΔΕΗ απελευθερώνεται από το... ζουρλομανδύα του Δημοσίου με νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατίθεται εντός της εβδομάδας στη Βουλή. Τι αλλάζει για προσλήψεις και για πλαφόν στους μισθούς στελεχών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το «ψηφιακό» δημόσιο στο επίκεντρο του Digital Democracy

Τους τρόπους που θα μπορεί να επιτευχθεί η μετάβαση του δημοσίου στην ψηφιακή εποχή αλλά και τα εμπόδια στο συγκεκριμένο εγχείρημα συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, στη κλειστή συνάντηση εργασίας με τίτλο «Digital Democracy».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαψεύδει η Λάμψα τις φήμες πώλησης του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία

Κύκλοι της εταιρείας αναφέρουν ότι «"πληροφορίες” περί πώλησης του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία”, κινούνται στη σφαίρα του φαιδρού και δη σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα και τον ελληνικό τουρισμό, στην οποία δεν χωρούν αστειότητες»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EuroAfrica: Δυο δεσμευτικές προσφορές για τη διασύνδεση Αιγύπτου-Κύπρου

Η διασύνδεση EuroAfrica Interconnector είναι η «ηλεκτρική λεωφόρος» που διασυνδέει την Αίγυπτο με την Ευρώπη, μέσω της Κύπρου, δημιουργώντας έναν ενεργειακό κόμβο για την Αφρική και τον αραβικό κόσμο.