ΓΔ: 903.33 0.85% Τζίρος: 55.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ποσό 3,4 εκατ. κατέβαλε το Δημόσιο στη Newsphone Hellas

Η καταβολή πραγματοποιήθηκε κατόπιν αντίστοιχης απόφασης που εκδόθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Το συνολικό ποσό των 3,4 εκατ. ευρώ κατέβαλε το ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία Newsphone Hellas, μετά από αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε ανακοίνωσή της. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «το Διοικητικό Συμβούλιο της Newsphone Hellas ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση της με αριθμό 1917/2010 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το Ελληνικό Δημόσιο προέβη σε καταβολή του συνολικού ποσού των 3.418.276,51 € από το οποίο και κατόπιν των νομίμων κρατήσεων κατεβλήθη στην Εταιρεία το ποσό των 2.933.519,45 €.

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται σε:

Α) ποσό 1.942.977,05 € από το οποίο μετά τις νόμιμες κρατήσεις καταβλήθηκε στην εταιρεία το ποσό του 1.732.625,69 € και αφορά στην εξόφληση κατά κεφάλαιο της με αριθμό 1917/2010 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και

Β) ποσό 1.475.299,46 € από το οποίο μετά τις νόμιμες κρατήσεις καταβλήθηκε στην εταιρεία το ποσό του1.200.893,76 € και αφορά στην εξόφληση κατά τόκους της με αριθμό 1917/2010 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω με αριθμό 1917/2010 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών είχε αναγνωριστεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και πέντε λεπτών του ευρώ (1.942.977,05 €) πλέον των αναλογούντων τόκων για το πρόσθετο – συμπληρωματικό έργο στα πλαίσια της από 02.08.2002 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναγνωρίστηκαν οφειλές 3,36 εκατ. ευρώ του Δημοσίου προς τη Newsphone

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε οφειλές του Δημοσίου ύψους 3,36 εκατ. ευρώ προς την Newsphone. Με ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι το δικαστήριο απέρριψε την αγωγική απαίτηση της για συμπληρωματικό έργο 6,111 εκατ. ευρώ.