Φώτο: Shutterstock

Doppler: Αυξημένα τα μεγέθη του 2019, αντίστοιχα αναμένονται του 2020

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 17,7 εκατ. ευρώ έναντι 16 εκατ. ευρώ το 2018 σημειώνοντας αύξηση 11,1%. Σε παραπλήσια επίπεδα αναμένεται ο τζίρος του 2020.

Αυξημένο κύκλο εργασιών και EBITDA παρουσίασε ο όμιλος της Doppler το 2019, ενώ η διοίκηση εκτιμά πως τα φετινά μεγέθη θα κινηθούν ανάλογα των περυσινών. 

Παρά το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο η πανδημία, ο όμιλος έχει καταφέρει να συγκρατήσει τον κύκλο εργασιών σε επίπεδα παραπλήσια με του 2019 και η πρόβλεψη για το κλείσιμο του 2020 εμφανίζει τον κύκλο εργασιών να υπολείπεται ελαφρά μόνο. 

Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 17,7 εκατ. ευρώ έναντι 16 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018 σημειώνοντας αύξηση 11,1%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθε σε 1,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 866 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2018. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 875 χιλ. ευρώ.

Τα αντίστοιχα προσαρμοσμένα, μετά την αφαίρεση της επίπτωσης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, μεγέθη EBIT και EBITDA για το 2019 διαμορφώνονται σε 1,92 εκατ. ευρώ και 2,35 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η βελτίωση αυτή των αποτελεσμάτων είναι αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων που συνοδεύτηκε και με βελτίωση του μικτού περιθωρίου κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες από 15,4% σε 22,4% επί των πωλήσεων. Η βελτίωση του μικτού περιθωρίου οφείλεται στην αύξηση της τιμής πώλησης και στην συγκράτηση του κόστους των πρώτων υλών (από 66,2% σε 60,8% επί των πωλήσεων, βελτίωση κατά 8%) και των ΓΒΕ (από 16,1% σε 14,7% επί των πωλήσεων, βελτίωση κατά 9%).

Τα λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων για επισφάλειες και προ αποσβέσεων διατηρήθηκαν σταθερά στα επίπεδα του 2018, στα 2,9 εκατ. ευρώ ανερχόμενα σε 16,3% επί των πωλήσεων του 2019, από 18,3% το 2018.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα περιορίστηκαν σε 787 χιλ. ευρώ έναντι των 969 χιλ. ευρώ κατά το 2018.

Ο τραπεζικός δανεισμός συνέχισε την πτωτική πορεία καθώς το 2019 περιορίσθηκε κατά 569 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2018 ενώ και τα χρηματικά διαθέσιμα ενισχύθηκαν το 2019 κατά 491 χιλ. ευρώ ανερχόμενα σε 833 χιλ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι μια καθαρή δανειακή θέση (Δάνεια-Διαθέσιμα) ύψους 11,7 εκατ. ευρώ.

Ο βασικός δείκτης μόχλευσης Debt/EBITDA διαμορφώθηκε σε 5,34x με το EBITDA να λαμβάνεται στην προσαρμοσμένη, όπως πιο πάνω αναλύθηκε, βάση του. Η τιμή αυτή είναι η καλύτερη της τελευταίας 5ετίας και είναι ενδεικτική της χρηματοοικονομικής εξυγίανσης και ενίσχυσης της φερεγγυότητας και του αξιόχρεου του Ομίλου. Η μέση επιτοκιακή επιβάρυνση επίσης συνέχισε την πτωτική της πορεία και στο 2019 και αναμένεται να συνεχίσει αυτήν την πορεία και στο μέλλον.

Η προβλεπόμενη πορεία κατά το τρέχον έτος

Το 2020 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά λόγω της πανδημίας του Covid-19 η οποία προκάλεσε μια παγκόσμια οικονομική διαταραχή έντασης συγκρίσιμης με αυτήν του Β’ΠΠ.

Ο Όμιλος, παρά το παγκόσμιο δυσμενές κλίμα, έχει καταφέρει να συγκρατήσει τον κύκλο εργασιών σε επίπεδα παραπλήσια με αυτά του 2019 και η πλέον επίκαιρη πρόβλεψη για το κλείσιμο του 2020 εμφανίζει τον κύκλο εργασιών να υπολείπεται ελαφρά μόνο του αντίστοιχου του 2019. Η επίδοση αυτή δεν μπορεί παρά να χαρακτηρισθεί ως εξαιρετικά ικανοποιητική.

Δεδομένης της συγκράτησης του κύκλου εργασιών, τα αποτελέσματα και κατά το τρέχον έτος αναμένεται να διαμορφωθούν σε επίπεδα παραπλήσια των αντίστοιχων του 2019.

Σε προχωρημένο στάδιο σχεδίασης βρίσκεται πληθώρα ενεργειών που αφορούν στην επέκταση της γεωγραφικής παρουσίας με τοπικές εγκαταστάσεις σε Αμερική, Ρωσία, Μεγάλη Βρετανία και Κατάρ, ενώ τάχιστα προχωρά και η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με επικλινείς ανελκυστήρες (Inclined lifts), οικιακούς ανελκυστήρες (home lifts), ρομποτικά συστήματα Parking κ.α. Οι ενέργειες αυτές στην πλήρη τους ωρίμανση αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τον Όμιλο τόσο σε ότι αφορά στον κύκλο εργασιών όσο και σε ότι αφορά στα αποτελέσματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναστολή εργασιών στην Πίνδος λόγω κορονοϊού

Η Πίνδος σε ανακοίνωση της τονίζει πως το κλείσιμο της μονάδας γίνεται προληπτικά έπειτα από την εμφάνιση 4 ασυμπτωματικών κρουσμάτων σε εργαζομένους. Διασφαλισμένη η τροφοδοσία της εφοδιαστικής αλυσίδας.