ΓΔ: 942.46 -1.58% Τζίρος: 100.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Πτώση 47% για τα κέρδη προ φόρων της Doppler στο εννεάμηνο του 2021

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 196,6 χιλ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 4% στα 11,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο και κατά 13% στο γ' τρίμηνο στα 4 εκατ. ευρώ.

Σε 196,6 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων του ομίλου Doppler το εννεάμηνο, μειωμένα κατά 47% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4% στα 11,4 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο γ’ τριμήνου, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 49% στα 206,8 χιλ. ευρώ και κατά 13% οι πωλήσεις στα 4 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εταιρείας, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 58% το εννεάμηνο στα 182,9 χιλ. ευρώ και οι πωλήσεις κατά 5% στα 11,2 εκατ. ευρώ, ενώ το γ’ τρίμηνο τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 53% στα 208 χιλ. ευρώ και οι πωλήσεις κατά 13% στα 3,95 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «DOPPLER S.A.», σε συνέχεια της επιστολής με ΑΠ 4458/ 12.11.2021 του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021 και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της. Ειδικότερα:

 

Όπως προκύπτει από την παράθεση των ανωτέρω βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεάμηνου, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρίας, καταγράφηκε ελαφρά μείωση των πωλήσεων κατά 5% περίπου, ο δε EBITDA ήταν μειωμένος κατά 15% για τον Όμιλο και 17% για την εταιρεία. Στο τρίτο τρίμηνο, καταγράφηκε μείωση των πωλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση σε ποσοστό 13%.

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, ο δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε κατά 5% το τρίτο τρίμηνο και η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη για το βραχυπρόθεσμο δανεισμό που ήταν 30%. Το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή (μείωση περίπου 0,21%). Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές, καθώς και οι λοιπές υποχρεώσεις, εμφάνισαν αύξηση περίπου 4%.

 

Στις παραπάνω υποχρεώσεις δεν περιλαμβάνεται η επιστρεπτέα προκαταβολή που έλαβε η εταιρεία και η οποία ήταν κατά την 30.6.2021 και την 30.9.2021 € 763.850,00.  Με την έναρξη της πανδημίας, η εταιρεία προετοιμάστηκε στο μεγαλύτερο βαθμό για την προσαρμογή της στις νέες συνθήκες με στόχο την ομαλή και ασφαλή συνέχιση των εργασιών.

Ακόμη, εφαρμόζει στο μέγιστο βαθμό, την τηλεργασία αξιοποιώντας τις δυνατότητες του λογισμικού της. Μέχρι τώρα, η ομαλή λειτουργία της εταιρείας με την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων οδηγεί στην καλή βάση της φυσιολογικής εργασίας που τερματίζει την εξάπλωση της πανδημίας. Η εταιρεία έκανε χρήση των ευεργετικών μέτρων της πολιτείας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης των εργαζομένων και θα συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, η εταιρεία είναι ήδη στη διαδικασία εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), που έχει στόχο την κάλυψη της κατανάλωσης της ετήσιας αναγκαίας ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της. Ακόμη, η εταιρεία έχει προνοήσει στη χρήση 2021 να προβεί σε σημαντική αύξηση της προμήθειας και των διαθέσιμων αποθεμάτων πρώτων υλών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, προκειμένου να εξασφαλίσει:

  • Την επάρκεια των απαραίτητων πρώτων υλών για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας και την ενίσχυση της ικανότητας της για την έγκαιρη ανταπόκριση στις εκτελούμενες παραγγελίες των πελατών της, προλαμβάνοντας την επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης των προμηθευτών (Κίνα).
  • Καλύτερες τιμές προμήθειας των πρώτων υλών, οι οποίες ακολουθούν συνεχή ανοδική πορεία. Στο κόστος αγοράς τους περιλαμβάνεται και η επιβάρυνση από την εκτόξευση των τιμών του κόστους μεταφοράς τους.
  • Οι παραπάνω ενέργειες θα επιτρέψουν στην εταιρεία να εφαρμόσει μια σχετικά ορθολογική πολιτική πωλήσεων στο ενόψει διαγραφόμενο δυσμενές οικονομικό κλίμα.

Η πρόβλεψη της εταιρείας για το επόμενο διάστημα και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία των παραγγελιοληψιών είναι θετική στην διατήρηση του κύκλου εργασιών της στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση, παρά τις πιέσεις λόγω της πανδημίας και του αρνητικού οικονομικού  κλίματος. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εξέλιξη των εσόδων και στοχεύει στη διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας, στην άντληση και στη διατήρηση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει εμπροθέσμως τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ