ΓΔ: 894.74 0.69% Τζίρος: 60.66 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΕΛΓΕΚΑ

ΕΛΓΕΚΑ: Ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ στο 6μηνο, αυξημένος ο κύκλος εργασιών

Σειρά ενεργειών με σκοπό την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων εξετάζει ο όμιλος, ενώ θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του.

Ζημιές παρουσίασε ο όμιλος της ΕΛΓΕΚΑ το πρώτο εξάμηνο, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA μειώθηκαν ως συνέπεια κυρίως των αυξημένων λειτουργικών εξόδων που προέκυψαν από την πανδημία του κορονοϊού.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα 92,2 εκατ. ευρώ έναντι 83,5 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2019, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο και τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2019, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,2 εκατ. ευρώ της συγκρίσιμης περιόδου.

Όπως σημειώνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, το πρώτο εξάμηνο του 2020 αποτέλεσε μία περίοδο με πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς η ελληνική οικονομία, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των οικονομιών των λοιπών χωρών, αντιμετωπίζοντας την εξάπλωση μίας πανδημίας περιόρισε τη δραστηριότητά της σε σημαντικό βαθμό για αρκετούς μήνες, ενώ όταν επιχειρήθηκε η σταδιακή επανεκκίνησή της τα προληπτικά μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή λειτούργησαν ως προσχώματα στην ομαλή διεξαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης της εγχώριας οικονομίας από την τουριστική ζήτηση, η οποία αναμενόμενα διαμορφώθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, άσκησε επιπλέον πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Οι συγκεκριμένες συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σημαντικές μεταβολές στην κατανάλωση, τόσο σε ποσοτικούς όσο και σε ποιοτικούς όρους. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση μηδενίστηκε σε πολλούς τομείς, σε άλλους περιορίστηκε σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, ενώ κάποιο τμήμα της κατευθύνθηκε προς το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ αρχικά έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ενεργοποιώντας κανονισμούς αυστηρότερους από αυτούς των αρμόδιων αρχών, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του. Στη συνέχεια, διασφάλισε την ομαλή λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του σε κάθε επίπεδο, με σκοπό όχι μόνο να μη διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα αλλά να ενισχυθεί περαιτέρω και να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες.

Η στρατηγική του ομίλου περιελάμβανε μία σειρά ενεργειών και δράσεων με πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη των πωλήσεών του, με παράλληλη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους σε χαμηλά επίπεδα παρά τις αυξημένες απαιτήσεις των συνθηκών της αγοράς.

Ως συνέπεια, σημείωσε τις ακόλουθες επιδόσεις:

  • Αύξηση των πωλήσεων κατά 10,5%, η οποία οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών τόσο στην εγχώρια αγορά (+16,32%) όσο και στην αγορά της Ρουμανίας (+10%). Παράλληλα, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα (16,7%), με συνέπεια την αύξηση των μικτών κερδών κατά 1,470 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
  • Μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 317 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστιαίες μονάδες κατά 9,15%, λόγω της αναδιάρθρωσης του δανεισμού που πραγματοποιήθηκε στα μέσα του 2019.

Το β' εξάμηνο ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του με νέα προϊόντα και την επίτευξη νέων συνεργασιών που θα του επιτρέψουν να διευρύνει περαιτέρω τα μερίδια αγοράς του στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησής του. Τέλος, εξετάζεται σειρά ενεργειών με σκοπό την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων, γεγονός που θα επιτρέψει στον Όμιλο τη βελτίωση των χρηματοροών και την καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησής του.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΓΕΚΑ: Ανθεκτικότητα, παρά τη μικρή μείωση πωλήσεων α' εξαμήνου

Σε επίπεδο πωλήσεων, ο  ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 επέδειξε ανθεκτικότητα και διαμορφώθηκε στα 90,4 εκατ., σημειώνοντας μικρή υποχώρηση της τάξης του -1,9%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από 28/7 η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων μετοχών της ΕΛΓΕΚΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι 28.561.077 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν ονομαστική αξία 0,24 ευρώ η καθεμία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε με πλήρη κάλυψη η ΑΜΚ της ΕΛΓΕΚΑ, ύψους 10,9 εκατ. ευρώ

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε συνδυασμό με την απόφαση του ΔΣ της εταιρείας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελγέκα: Στα 0,38 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει σε ποσό 6, 8 εκατ. ευρώ και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ.