ΓΔ: 903.97 -2.00% Τζίρος: 85.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Attica Group

Attica Group: Στα 40,96 εκατ. οι ζημίες για το α' εξάμηνο

Στο εν λόγω διάστημα υπήρξε μείωση του μεταφορικού έργου σε ποσοστό 56% στους επιβάτες, 46,3% στα Ι.Χ. οχήματα και 15,6% στα φορτηγά οχήματα.

Ενοποιημένες πωλήσεις 117 εκατ. ευρώ έναντι 164,01 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019, παρουσίασαν τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του έτους 2020, της Attica Group. 

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,94 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 15,50 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2019.

Η μείωση στον κύκλο εργασιών και κατ' επέκταση στο EBITDA του ομίλου το α΄ εξάμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, οφείλεται στη μείωση του μεταφορικού έργου ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά το α' εξάμηνο 2020 σημειώθηκε μείωση του μεταφορικού έργου σε ποσοστό 56% στους επιβάτες, 46,3% στα Ι.Χ. οχήματα και 15,6% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα δρομολόγια των πλοίων για το α΄ εξάμηνο 2020 μειώθηκαν σε ποσοστό άνω του 33% (4.446 δρομολόγια το α΄ εξάμηνο 2020 έναντι 6.683 δρομολόγια το αντίστοιχο περυσινό διάστημα).

Ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης του μεταφορικού έργου του ομίλου λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 κατά το α' εξάμηνο του 2020, προέκυψαν ζημίες μετά από φόρους, ύψους 40,96 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 11,05 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνεται ζημία ύψους 12,51 εκατ. ευρώ, που προέκυψε από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου μεταβολής των τιμών καυσίμων έναντι κέρδους ύψους 1,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 68,72 εκατ. ευρώ, από 105,33 εκατ. στις 31.12.2019.

Εντός του α΄ εξαμήνου 2020 έγινε χρήση ταμειακών διαθεσίμων για την εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers) σε δυο (2) πλοία του ομίλου ύψους 11,84 εκατ. ευρώ και διατέθηκαν 3,74 εκατ. ευρώ για την εξόφληση των δόσεων των μακροπρόθεσμων δανείων του ομίλου, καθώς και για τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις.

Ο όμιλος προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών για τη θωράκιση της ρευστότητάς του, μεταξύ άλλων κάνοντας χρήση των μέτρων στήριξης ρευστότητας που έχει ανακοινώσει η Πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, ενώ κατά το β΄ εξάμηνο του 2020 συνήψε συμφωνίες για νέα πιστωτικά όρια κεφαλαίου κίνησης, συνολικού ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Τα ενσώματα πάγια του ομίλου, στις 30.6.2020 ανήλθαν σε 687,75 εκατ. ευρώ έναντι 688 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019 και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του ομίλου.

Ο όμιλος στις 30.6.2020 έχει μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 395,54 εκατ. ευρώ έναντι 391,70 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019 και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 12,18 εκατ. ευρώ έναντι 19,06 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019.

 

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 372,57 εκατ. ευρώ από 431,98 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019 και αντιστοιχούν σε 1,7 ευρώ ανά μετοχή της εταιρίας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Αύξηση των ζημιών στο α΄εξάμηνο παρά την άνοδο του τζίρου

Οι πωλήσεις του ομίλου Marfin Investment Group ανήλθαν σε 205,1 εκ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2022 έναντι 129,8 εκ. ευρώ. Ωστόσο τα EBITDA ανήλθαν σε ζημιές 9,6 εκατ. ευρώ λόγω της έκρηξης της τιμής των καυσίμων κατά 99%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Αύξηση στα κέρδη προ φόρων το γ' τρίμηνο έφτασαν τα 48,4 εκατ.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 48,4 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο  2022 και 13,6 εκατ. για το 9μηνο του 2022  έναντι 32,8 εκατ. και 0,6 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.