Τέρνα Ενεργειακή: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Έως το 10% του συνόλου των μετοχών, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών. Εγκρίθηκε επίσης η τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,3 ευρώ και ανώτατη 30 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη.

Στη ΓΣ παρέστησαν 223 μέτοχοι, κομιστές 94.070.796 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 78,3% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Αναλυτικά, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 93.051.906 υπέρ (98,92% επί των παρισταμένων), 100.574 κατά (0,11 % επί των παρισταμένων) και αποχή 918.316 (0,98 % επί των παρισταμένων), την εισηγητική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της από 10.08.2020 απόφασης του Δ.Σ. περί διακοπής των αγορών ιδίων μετοχών καθώς και για την ακύρωση όλων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.287.980,40. Συνεπεία της ανωτέρω αποφασισθείσας μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, τροποποιείται αντίστοιχα και το άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 92.443.762 υπέρ (98,27% επί των παρισταμένων) και 1.359.965 κατά (1,45% επί των παρισταμένων) και αποχή 267.069 (0,28% επί των παρισταμένων), ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 19η Οκτωβρίου 2022, με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την ακύρωση των ίδιων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και τη διάθεσή τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για  την  τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 94.055.796 υπέρ (99,98% επί των παρισταμένων) και αποχή 15.000 (0,02% επί των παρισταμένων), ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

TERNA, Energeiaki
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αυξημένα κέρδη, ικανοποιητική επάρκεια κεφαλαίων

Παρά την υφιστάμενη οικονομική κρίση, ο όμιλος υλοποιεί το επενδυτικό του πρόγραμμα, δημιουργώντας συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τερνα Ενεργειακή: Διαχειρίσιμη η επίδραση της πανδημίας στα μεγέθη 

Όπως τονίζει η εταιρεία σε επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το ΧΑ οι εκτιμήσεις της για την επίδραση της πανδημίας έχουν αποτυπωθεί πλήρως στην ανακοίνωση των μεγεθών α' εξαμήνου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέρνα Ενεργειακή: Μειοδότησε για τη μετατροπή του Αη Στράτη σε «πράσινο νησί»

Το έργο αφορά τη λειτουργία ενός Υβριδικού Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεθέρμανσης για τον οικισμό. Στα 7,7 εκατ. ο προϋπολογισμός του έργου.