ΓΔ: 788.46 -0.37% Τζίρος: 51.14 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Ακριτας

Ακρίτας: Πτώση ετήσιων πωλήσεων 18% προβλέπει για το 2020

Όπως σημειώνει η εταιρεία, πέρα του κρίσιμου διμήνου του γενικού lockdown (Απρ-Μάιο) αναμένεται να απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες βελτιώνοντας το μείγμα πωλήσεών της.

Εξαιρετικά ασαφείς χαρακτηρίζει τις προοπτικές για το 2021 η Ακρίτας, σε ανακοίνωσή της, σε συνέχεια της από 26/10/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις ποσοτικές οικονομικές επιδράσεις της πανδημίας κατά το α' εξάμηνο του 2020. 

Λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις τρέχουσες συνθήκες, η εταιρεία εκτιμά ότι οι ετήσιες πωλήσεις του 2020 θα κυμανθούν περίπου στα 23,5 - 24 εκατ. ευρώ με μία απώλεια της τάξεως 18% σε σχέση με πέρυσι, χωρίς όμως να ανακοπεί η βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας όπως αποτυπώθηκε στο 1ο εξάμηνο. Ουσιαστικά η εταιρεία, πέρα του κρίσιμου διμήνου του γενικού lockdown (Απρ-Μάιο) αναμένεται να απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες βελτιώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά και το μείγμα πωλήσεών της.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σχετικά με την επίδραση της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρείας μέχρι σήμερα, τονίζονται τα ακόλουθα:

Α. Επίπτωση της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρείας

Πωλήσεις / Δραστηριότητα: Η επίπτωση της πανδημίας αναφέρθηκε και ως μη προσαρμοσμένο σημαντικό γεγονός μετά την ημερομηνία του ισολογισμού στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Το lockdown του 2ου τριμήνου επηρέασε σημαντικά τον κύκλο εργασιών της Εταιρίας το 1ο εξάμηνο (ιδιαίτερα τους μήνες Απρίλιο-Μάιο), με μία πτώση της τάξης των περίπου 4,4 εκατ. ευρώ (-29,6%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η πτώση των πωλήσεων εξωτερικού λόγω των αντίστοιχων επιπτώσεων των κατά τόπους lockdowns υπήρξε σημαντικά μεγαλύτερη, ενώ την αντίστοιχη περίοδο η ελληνική αγορά εμφανίζει μείωση 23,5%.

Κόστος Λειτουργίας: Η εταιρεία με την άμεση αξιοποίηση των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατόρθωσε να περιορίσει σημαντικά τον αρνητικό αντίκτυπο από τον περιορισμό της δραστηριότητάς της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διέκοψε τη λειτουργία της για 45 ημέρες, περίοδος κατά την οποία λειτουργούσε με προσωπικό ασφαλείας, ενώ από την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου υπήρχαν ήδη σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την προμήθεια α' υλών.

Β. Μέτρα που λήφθηκαν για την μείωση της επίδρασης της πανδημίας

Υγεία/ασφάλεια: Η εταιρεία ακολούθησε και ακολουθεί όλα τα μέτρα και οδηγίες της κυβέρνησης και των υπεύθυνων Δημόσιων Αρχών για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου και την προστασία της υγείας των εργαζομένων με συνεχείς ελέγχους και αυστηρά μέτρα προστασίας σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Πωλήσεις/Δραστηριότητα: Η εταιρεία στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων που πηγάζουν από την πανδημία, του δραστικού περιορισμού των παραγγελιών της και περιορισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, αποφάσισε να θέσει σε προσωρινή αναστολή τις συμβάσεις εργασίας της πλειονότητας του προσωπικού της από αρχές Απριλίου μέχρι μέσα Μαΐου. H εταιρεία εφάρμοσε σχέδιο απρόσκοπτης λειτουργίας των εμπορικών της δραστηριοτήτων με προσωπικό ασφαλείας προκειμένου να είναι δίπλα στους πελάτες της και στις ανάγκες αυτών, ενώ από τις 18 Μαΐου έχει επανεκκινήσει πλήρως την παραγωγική της δραστηριότητα. Η επίδραση της απώλειας πωλήσεων λόγω την αναστολής λειτουργίας, σε ταμειακή βάση ήταν περιορισμένη αφού είχαν ανασταλεί οι περισσότερες συμβάσεις εργασίας και το μεγαλύτερο τμήμα του κόστους παραγωγής και λειτουργίας είναι μεταβλητό (α΄ ύλες, ενέργεια, μεταφορές), ενώ παράλληλα, η αξιοποίηση των σχετικών κυβερνητικών μέτρων της περιόδου αυτής διευκόλυνε σημαντικά την ταμειακή διαχείριση της μεταβατικής αυτής περιόδου.

Σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη αντιμετώπιση της προβληματικής και πρωτόγνωρης αυτής κατάστασης σε συνεργασία με τους πελάτες και προμηθευτές της εταιρείας, τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η αξιοποίηση των κυβερνητικών παρεμβάσεων, περιόρισαν σημαντικά το 1ο εξάμηνο τον αρνητικό αντίκτυπο από την πανδημία και εξασφάλισαν την απαραίτητη ταμειακή ρευστότητα για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της.

Γ. Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον

Οι συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένουν εξαιρετικά ασταθείς. Δυστυχώς, οι πρόσφατες εξελίξεις στην έξαρση της πανδημίας και στην Ελλάδα, μετά από μια περίοδο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αποδεικνύει ότι ακόμη οι καταστάσεις είναι εξαιρετικά αβέβαιες .

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις τρέχουσες συνθήκες, η Ακρίτας εκτιμά ότι οι ετήσιες πωλήσεις του 2020 θα κυμανθούν περίπου στα 23,5 - 24 εκατ. ευρώ με μία απώλεια της τάξεως 18% σε σχέση με πέρυσι, χωρίς όμως να ανακοπεί η βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας όπως αποτυπώθηκε στο 1ο εξάμηνο. Ουσιαστικά η εταιρεία, πέρα του κρίσιμου διμήνου του γενικού lockdown (Απρ-Μάιο) αναμένεται να απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες βελτιώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά και το μείγμα πωλήσεών της.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία εξακολουθεί να παρακολουθεί συστηματικά τις τυχόν μεταβολές σε όλα τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας (αναστολή συμβάσεων εργασίας, πρόγραμμα Συν-εργασία, Επιστρεπτέα Προκαταβολή, κλπ.), έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα στις όποιες καταστάσεις δημιουργηθούν εφόσον απαιτηθεί. Στην ίδια κατεύθυνση, με προτεραιότητα την υγεία των εργαζομένων της, λαμβάνει έγκαιρα όλα εκείνα τα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες αρμόδιων Αρχών για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου και την προστασία του προσωπικού της.

Τέλος η Ακρίτας σημειώνει ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις είναι αποκλειστικά εκτιμήσεις με βάση τις μέχρι τώρα συνθήκες, και βρίσκονται υπό αίρεση αν ληφθούν υπόψιν τους παρακάτω παράγοντες:

  • Τη σφοδρότητα του 2ου κύματος που ήδη έχει κάνει την εμφάνισή του και η επίδρασή του είναι ήδη αισθητή (στην Ελλάδα αλλά και τις χώρες εξαγωγών).
  • Την πιθανή εμφάνιση κρουσμάτων που δύναται να αναγκάσει σε διακοπή τη λειτουργία της Εταιρίας
  • Την πιθανότητα γενικών lockdowns είτε σε μεγάλες περιοχές (πχ Αθήνα, Θεσσαλονίκη) είτε συνολικά στη χώρα αλλά και στις χώρες εξαγωγών.
  • Τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα που θα επηρεάσει σημαντικά και την οικονομική πορεία της Ελλάδας, και η οποία εξαρτάται από την πορεία της πανδημίας αλλά και τις εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπισή της.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ακρίτας: Μεταβίβαση ακινήτου στο Πλαίσιο έναντι 2,85 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πώληση του ακινήτου πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία με γνώμονα τη χρηστή αξιοποίηση των μη ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων της, ενώ το αντίτιμο χρησιμοποιήθηκε για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση των πωλήσεων αλλά αύξηση της κερδοφορίας για την Akritas

Σημαντική βελτίωση των EBITDA που ανήλθαν σε 2 εκατ. κέρδη έναντι ζημιών 807 χιλιάδων ευρώ το 2019, με την AKRITAS να αναμένει ενίσχυση της ρευστότητας της μετά την ΚΥΑ που ορίζει και τις απαιτήσεις που είχε η AKRITAS από τον ΟΑΕΔ