Φώτο: Mls

MLS: Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης λόγω lockdown

Η εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι θα προχωρήσει σε σύγκληση νέας συνέλευσης το επόμενο διάστημα.


Τη μη πραγματοποίηση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο 11 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε η εταιρεία MLS, τονίζοντας ότι η αναβολή πραγματοποιείται λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί από την Πολιτεία. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας: «Η MLS Innovation Inc ανακοινώνει την μη πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στις 11.11.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Πυλαία Θεσσαλονίκης, λόγω των μέτρων πρόληψης που λήφθηκαν από την Πολιτεία για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 - 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

2. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

4. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

Η Εταιρεία θα συγκαλέσει εκ νέου Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συμπεριλαμβάνει τα θέματα της αρχικής πρόσκλησης».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MLS: Δύο νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών, των κυρίων Χωματά Δημήτριο και Ρούσσο Ευστάθιο, οικονομολόγων με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 17 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση της MLS

Αίτημα υπέβαλε η MLS για μετάθεση πληρωμής κουπονιού ΜΛΣ02 κατά τρεις μήνες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της COVID19 στις ταμειακές της ροές ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται κανονικά στους Όρους του εν λόγω Προγράμματος.