ΓΔ: 906.07 1.01% Τζίρος: 91.86 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Coca - Cola HBC: Αύξηση πωλήσεων στην εκτός σπιτιού κατανάλωση

Αυξάνεται ο στόχος εξοικονόμησης κόστους κατά 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους. Ο ισχυρός ισολογισμός και η ρευστότητα δίνει τη δυνατότητα κάλυψης λειτουργικών δαπανών και επενδύσεων.

Σημαντική βελτίωση της εμπορικής δραστηριότητας το τρίτο τρίμηνο με ανάκαμψη των πωλήσεων στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης και αύξηση των πωλήσεων στο κανάλι της εντός σπιτιού κατανάλωσης εμφάνισε η Coca - Cola HBC το τρίτο τρίμηνο του 2020. 

Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,6% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ή κατά 0,3% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης, σημειώνοντας διαδοχική βελτίωση ανά μήνα, ενώ οι όγκοι πωλήσεων διαμορφώθηκαν στο -1,4% σε δημοσιευμένη βάση και στο +1% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης με αύξηση τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η σημαντική πρόοδος στον έλεγχο του κόστους οδηγεί στην αύξηση του προηγούμενου στόχου εξοικονόμησης κόστους ύψους 100 εκατ. ευρώ κατά 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τα λειτουργικά κέρδη και την ανάκαμψη του περιθωρίου κέρδους. Επίσης, ο ισχυρός ισολογισμός και η ρευστότητα δίνει τη δυνατότητα η εταιρεία να ανταποκριθεί σε όλες τις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις καθώς και να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες και να προχωρήσει σε επενδύσεις.

Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση υποχώρησαν κατά 1,2%, τόσο σε δημοσιευμένη όσο και σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης, σημειώνοντας σημαντικά βελτιωμένη τάση σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των καλύτερων επιδόσεων στο μείγμα καναλιού και συσκευασίας λόγω της βελτιωμένης εμπορικής δραστηριότητας στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Είναι ενθαρρυντική η ισχυρή βελτίωση της εμπορικής δραστηριότητας στο τρίτο τρίμηνο, η οποία υποστηρίχθηκε από την ταχεία ανάκαμψη στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης μετά την επαναλειτουργία των αγορών. Αυτή η επίδοση τεκμηριώνει την ικανότητα προσαρμογής μας στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς. Μπαίνοντας στο τέταρτο τρίμηνο, παρά την ισχυρή συγκριτική βάση του όγκου πωλήσεων και την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων σε κάποιες αγορές, συνεχίζουμε να αντλούμε αισιοδοξία από την σταθερή ανάπτυξη που έχουμε δει στο κανάλι της εντός σπιτιού κατανάλωσης, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το τελευταίο τρίμηνο. Το παραπάνω, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη συμβολή των προγραμμάτων εξοικονόμησης κόστους, θα μας επιτρέψουν να συνεχίζουμε να πετυχαίνουμε καλή κερδοφορία σε μια πολύ δύσκολη χρονιά». 

Μεγέθη τρίτου τριμήνου

  • Συνεχίζονται οι ισχυρές επιδόσεις των μεριδίων αγοράς με αύξηση των μεριδίων σε αξία κατά 40 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους και αύξηση ή διατήρηση των μεριδίων αυτών στις περισσότερες αγορές.
  • Τα έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ενισχύθηκαν από τις σημαντικά θετικές επιδόσεις σε Νιγηρία, Ρωσία και Πολωνία, τρεις από τις πέντε μεγαλύτερες αγορές μας.
  • Αναπτυγμένες αγορές: -5,4%. Πτώση του όγκου πωλήσεων κατά 8,6%, με ισχυρή ανάκαμψη τιμών/μείγματος λόγω της βελτίωσης της εμπορικής δραστηριότητας στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης. Πτώση του όγκου πωλήσεων κατά 5,1% εξαιρώντας την Ελλάδα, η οποία επηρεάστηκε σημαντικά από τη μειωμένη προσέλευση ξένων τουριστών φέτος το καλοκαίρι.
  • Αναπτυσσόμενες αγορές: -0,1%. Αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2,5% ως αποτέλεσμα των ισχυρών επιδόσεων στην Πολωνία, με γενικευμένη βελτίωση της τάσης τιμών/μείγματος σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο σε όλες τις αγορές.
  • Αναδυόμενες αγορές: -1,3%. Αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,2% ή σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης, αύξηση των εσόδων από πωλήσεις κατά 4,2% και του όγκου πωλήσεων κατά +5,8%. Ισχυρές επιδόσεις σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης1 σε Νιγηρία και Ρωσία, με αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά διψήφιο ποσοστό και στις δύο αγορές .
  • Η αναμενόμενη καθαρή επίδραση της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε συνδυασμό με το κόστος των πρώτων υλών για το 2020 παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με αυτή που είχε αρχικά προϋπολογισθεί, καθώς τα οφέλη από το χαμηλότερο κόστος των πρώτων υλών αντισταθμίζουν τις ασθενέστερες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Μεταβολή (%)

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις

Όγκος πωλήσεων

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο

Γ’ τρίμηνο 2020 με Γ’ τρίμηνο 2019

σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση

σε δημοσιευμένη βάση

 

σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση

σε δημοσιευμένη βάση

Σύνολο Ομίλου

-2,6

-6,7

-1,4

-1,2

-5,4

Αναπτυγμένες αγορές

-5,4

-5,1

-8,6

3,5

3,8

Αναπτυσσόμενες αγορές

-0,1

-3,2

2,5

-2,6

-5,6

Αναδυόμενες αγορές

-1,3

-9,6

1,2

-2,5

-10,6

Αναπτυγμένες αγορές: Ελλάδα

Οι όγκοι πωλήσεων στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά περίπου 20%, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει μία από τις αγορές του Ομίλου με τις χαμηλότερες επιδόσεις λόγω της υψηλής αναλογίας εσόδων από το κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης και της σημαντικής έκθεσης της χώρας στον διεθνή τουρισμό, ο οποίος σημείωσε κατακόρυφη πτώση σε σχέση με τα καθιερωμένα επίπεδα. 

Συμπληρωματική πληροφόρηση

Με ισχύ από τον Μάιο του 2020, μετά την αναδιοργάνωση της Multon, το σχήμα κοινού ελέγχου αναταξινομήθηκε από κοινά ελεγχόμενη επιχείρηση σε κοινοπραξία. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τον αντίκτυπο της αναδιοργάνωσης της Multon στον ρυθμό ανάπτυξης του Ομίλου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Μεταβολή (%)

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις

Όγκος πωλήσεων

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο

Γ’ τρίμηνο 2020 με Γ’ τρίμηνο  2019 (συμπερ. της Multon)

σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση

σε δημοσιευμένη βάση

 

σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση

σε δημοσιευμένη βάση

Σύνολο Ομίλου

-0,3

-4,5

1,0

-1,2

-5,4

Αναπτυγμένες αγορές

-5,4

-5,1

-8,6

3,5

3,8

Αναπτυσσόμενες αγορές

-0,1

-3,2

2,5

-2,6

-5,6

Αναδυόμενες αγορές

4,2

-4,5

5,8

-1,5

-9,7

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Coca-Cola: Ξεπέρασε τον στόχο ενδυνάμωσης 5 εκατ. γυναικών παγκοσμίως

Η πρωτοβουλία 5by20 ξεκίνησε πριν από περίπου 10 χρόνια, με στόχο να βοηθήσει τις γυναίκες να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, προσφέροντας τους επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση.