ΓΔ: 856.95 0.68% Τζίρος: 10.37 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:09:14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: paperpack.gr

Μικρή μείωση του κύκλου εργασιών σημείωσε η Paperpack στο εννεάμηνο

Η εταιρεία συσκευασίας ανακοίνωσε πως ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 13.052 χιλ. ευρώ στο πρώτο εννεάμηνο του 2020. Στα 1.408 χιλ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους.

Μειωμένος ήταν ο κύκλος εργασιών της Paperpack στο εννεάμηνο, με την κερδοφορία ωστόσο της εταιρείας να σημειώνει αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Μειωμένες ήταν οι ταμειακές ροές της σε σχέση με το 2019 ενώ μειώθηκαν κατά 154 χιλιάδες ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας  ανήλθε σε 13.052 χιλ.€ έναντι 14.156 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,80%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  3.288 χιλ.€ έναντι 3.378 χιλ.€  την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.919 χιλ.€ έναντι 1.930 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.408 χιλ.€ έναντι 1.358 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 2.818 χιλ. € έναντι 3.446 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 1.739 χιλ.€ έναντι 2.093 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,3563 € έναντι 0,3436€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Οι επενδύσεις σε πάγια  ανήλθαν σε 1.508 χιλ.€ έναντι 483 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της εταιρίας την 30/09/2020 ανέρχεται σε 162 άτομα ενώ την 30/09/2019 ανερχόταν σε 161 άτομα.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Paperpack: Υπέβαλε αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το XA

H Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε καθολική απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων ήταν 3.953.090, ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.