ΓΔ: 915.99 0.06% Τζίρος: 44.35 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: paperpack.gr

Paperpack: Υπέβαλε αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το XA

H Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε καθολική απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων ήταν 3.953.090, ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. 

Η Paperpack υπέβαλε αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της, Orlando Equity, που ελέγχει πλέον το 100% των μετοχών της. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της: 

«Η εταιρεία "ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟMΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" (η "Εταιρία") ανακοινώνει, ότι πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Βιλτανιώτη 24 και Μενεξέδων, 14564, Κηφισιά, και ώρα 10:00 π.μ., Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής Μετόχου της, κατά την οποία συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση παραστάθηκε νομίμως εκπροσωπούμενη, καθ' όλη τη διάρκειά της, η μοναδική Μέτοχος της Εταιρίας, ήτοι η εταιρία με την επωνυμία "ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED", η οποία εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιστοιχεί σε 3.953.090 μετοχές επί του συνόλου των 3.953.090 μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε καθολική απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Συγκεκριμένα, επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης (Υποβολή αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και την παροχή εξουσιοδότησης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τρίτους για την υποβολή του ως άνω αιτήματος και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση:  (α) ενέκρινε τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.  5 του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει σήμερα, του συνόλου (100%) των μετοχών της Εταιρίας και ειδικότερα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων ενενήντα (3.953.090) άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) εκάστης, (β) ενέκρινε την υποβολή εκ μέρους της Εταιρίας αιτήσεως προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τη διαγραφή του συνόλου των άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών αυτής από το Χρηματιστήριο Αθηνών και (γ) παρέσχε προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και προς τους κ.κ.  Νικόλαο Ζέτο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας ή/και Δημήτριο Τσιφτσή, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή/και Μελέτιο Ανδριανό ή/και Αντωνία Τσεπενέκα, δικηγόρους με επαγγελματική κατοικία στην οδό Δημητρίου Σούτσου αρ. 28, 115 21 τη ρητή εντολή και εξουσιοδότηση όπως έκαστος εκ των ανωτέρω δύναται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή του ως άνω αιτήματος και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον όλων των αρμόδιων αρχών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Γ.Ε.ΜΗ. και του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.953.090, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ: 3.953.090, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Β) Ανακοίνωση υποβολής αιτήματος διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της απόφασης της από 19 Ιουλίου 2021 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής της μοναδικής Μετόχου της Εταιρίας, υπέβαλε σήμερα 20 Ιουλίου 2021, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το με αριθ. πρωτοκόλλου 7590/20-07-2021 αίτημα διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 3.953.090 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005"».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ