Φώτο: Shutterstock

Fourlis: Έως 30/11 η άσκηση του δικαιώματος stock options για στελέχη

Η εταιρεία τονίζει ότι το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου η διοίκηση θα αποφασίσει για την έκδοση και παράδοση των μετοχών σε όσους είναι δικαιούχοι. 

Περιθώριο έως τις 30 Νοεμβρίου έχουν τα στελέχη της εταιρείας Fourlis για να ασκήσουν τα δικαιώματα προαίρεσης που αφορούν περισσότερες από 1,5 εκατ. νέες μετοχές, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. 

Παράλληλα τονίζει ότι το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου η διοίκηση θα αποφασίσει για την έκδοση και παράδοση των μετοχών σε όσους είναι δικαιούχοι. 

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «σύμφωνα με τους όρους των Προγραμμάτων Διάθεσης Μετοχών, που έχουν εγκριθεί με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 27.09.2013 (εφεξής «Πρόγραμμα Β’») και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 16.06.2017 (εφεξής «Πρόγραμμα Γ’»), καλούνται τα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που αναφέρονται στις σχετικές από 25.11.2013, 24.11.2014, 23.11.2015, 20.11.2017, 19.11.2018, 18.11.2019 και 23.11.2020, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ασκήσουν, μέχρι την 30.11.2020, τα δικαιώματα που αφορούν συνολικά 1.512.187 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίασή του και πάντως όχι αργότερα από την 31.12.2020, για την έκδοση και παράδοση των μετοχών στους δικαιούχους του Προγράμματος που θα έχουν ασκήσει τα δικαιώματά τους (με καταβολή της αξίας αυτών κατά το χρονικό διάστημα από 01.12.2020 έως 15.12.2020).

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στην αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του Καταστατικού της, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του Κ.Ν. 4548/2018, στην έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ