Φωτο: INTRALOT

Intralot: Στα 25-28 εκατ. σε επίπεδο EBITDA η επίπτωση της πανδημίας

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι οι θυγατρικές της έχουν ενταχθεί στα προγράμματα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της ρευστότητάς τους.

Μεταξύ 25 έως 28 εκατ. ευρώ θα πλήξει τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Intralot η πανδημία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. 

Παράλληλα τονίζει ότι οι θυγατρικές της έχουν ενταχθεί στα προγράμματα στήριξης που ανακοίνωση η κυβέρνηση και προσθέτει ότι βασικό της μέλημα είναι η διασφάλιση της ρευστότητας αξιοποιώντας προγράμματα κυβερνητικής στήριξης στις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι: «η INTRALOT ενημερώνει ότι στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 27/10/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που κοινοποιήθηκε την 30/10/2020, σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν για τη μείωση των επιπτώσεων από την πανδημία κορονωιού (COVID-19), προβαίνει στην συμπλήρωση της ενότητας «Επίπτωση από την πανδημία του Coronavirus (COVID-19)» της Εξαμηνιαίας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στη σημείωση 2.25 «Επιπτώσεις από την πανδημία κορωνοιού (COVID-19)» των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων που συμπεριλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2020. Οι συμπληρωματικές των ανωτέρω ανανεωμένες γνωστοποιήσεις έχουν ως εξής:

Η βέλτιστη εκτίμηση της εταιρίας για το 2020 ως προς τις επιπτώσεις της πανδημίας παραμένει στην περιοχή των €25-28 εκατ. σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου.

Πέρα από την εκτίμηση των επιπτώσεων της πανδημίας στον κύκλο εργασιών μας, εστιάσαμε στο να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο που θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό του αντικτύπου. Ως εκ τούτου, οι εκτιμήσεις μας, για τον αντίκτυπο σε επίπεδο EBITDA για το οικονομικό έτος, περιλαμβάνουν τα οφέλη που προκύπτουν στις θυγατρικές του Ομίλου από τη συμμετοχή τους σε κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα κυβερνητικής στήριξης αναφορικά με αναστολές προσωπικού. Εκτός από τη συμμετοχή του σε προγράμματα κυβερνητικής στήριξης προσωπικού, ο Όμιλος έλαβε επίσης μέτρα για να περιορίσει τα λειτουργικά του έξοδα σε όλες τις επιχειρήσεις του, όπως την εκ νέου διαπραγμάτευση όρων με προμηθευτές ή τον περιορισμό των ταξιδιών στα απολύτως απαραίτητα για όλη τη διάρκεια του 2020.

Επίσης, επικεντρωθήκαμε στη διασφάλιση της ρευστότητας αξιοποιώντας προγράμματα κυβερνητικής στήριξης στις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας ώστε να αξιολογήσουμε τις ανάγκες τους και να τους βοηθήσουμε να ανταπεξέλθουν στον αντίκτυπο της πανδημίας αλλά και να επιτύχουμε χρονική μετάθεση των προγραμματισμένων επενδύσεών μας ύψους έως και €12 εκατ.

Η υγεία και ασφάλεια της ομάδας μας παραμένει ζήτημα ύψιστης σημασίας. Για το λόγο αυτό συμμορφωθήκαμε πλήρως με όλα τα μέτρα που έλαβαν οι τοπικές κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, η INTRALOT SA, κατά τα περιοριστικά μέτρα του Μαρτίου (lockdown) στην Ελλάδα πέρασε άμεσα σε καθεστώς αυξημένης τηλεργασίας, με σχεδόν το 70% του προσωπικού να παραμένει σε καθεστώς τηλεργασίας και μετά την άρση της πρώτης δέσμης περιοριστικών μέτρων (lockdown) όταν οι κυβερνητικές προδιαγραφές αναφέρονταν σε όρια της τάξης του 50%. Οι συναντήσεις με φυσική παρουσία αντικαταστάθηκαν από τηλεδιασκέψεις και οι διαδικασίες ένταξης και εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων διεξάγονται πλέον διαδικτυακά για όλο τον Όμιλο χωρίς επιπτώσεις στην απόδοση και τα ποιοτικά πρότυπα της εταιρείας».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία Intralot - ομολογιούχων για την αναδιάρθρωση χρέους

Νέο ομόλογο που θα εκδοθεί από την αμερικανική θυγατρική θα αντικαταστήσει τον τίτλο των 250 εκατ. ευρώ που λήγει φέτος, ενώ προτείνεται ανταλλαγή του ομολόγου 500 εκατ. του 2024 με μετοχές της Intralot Inc.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το νέο ΔΣ της Intralot μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, αλλά και εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβούλιου αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εταιρείας.