ΓΔ: 917.16 0.19% Τζίρος: 18.31 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:16:44 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Euroxx

Euroxx: Η ΓΣ ενέκρινε την απορρόφηση της «Αττικές Επενδύσεις»

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Euroxx λόγω της συγχώνευσης, κατά το συνολικό ποσό €1.802.520,00 με την έκδοση 5.007.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,36 εκάστη, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ΓΣ της εισηγμένης.

Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Αττικές Επενδύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων αποφάσισε η α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της Euroxx που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, η εισηγμένη ανακοίνωσε τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Οκτωβρίου 2019 μετ' αναβολήν από τη συνεδρίαση της 30.09.2019, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.150.576 μετοχές επί συνόλου 9.784.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 83,31% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία.

Οι αποφάσεις επί του δεύτερου και τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα, ενώ ως προς το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπήρξε ενημέρωση των μετόχων.

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

Θέμα 1ο: Ενημερώθηκαν οι κ.κ. μέτοχοι ότι αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η από 30.09.2019 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου από €5.870.400,00 σε €3.522.240,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από €0,60 σε €0,36 ευρώ εκάστη, καθώς και η σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της EUROXX με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (η «Απορροφώμενη»), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, εγκρίθηκε η από 23.08.2019 έκθεση αποτίμησης της εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εγκρίθηκε η από 23.08.2019 επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίθηκε το από 23.08.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, χωρίς τροποποιήσεις και η κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου συγχώνευσης υπό τους βασικούς όρους, που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της συγχώνευσης, κατά το συνολικό ποσό €1.802.520,00 με την έκδοση 5.007.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,36 εκάστη, που θα καλυφθεί με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, εγκρίθηκε η καταβολή σε μετρητά ποσού €27,16, στο πλαίσιο της συγχώνευσης, στη μοναδική μέτοχο της Απορροφώμενης, εταιρεία με την επωνυμία «Casalini Holdings Ltd.», εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, συνεπεία της συγχώνευσης και επικυρώθηκε η από 23.08.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την παροχή εξουσιοδότησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, η τροποποίηση – εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του συνόλου του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και η κωδικοποίησή του.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Euroxx: Ενισχυμένα μεγέθη στο εννεάμηνο, πτωτικό το γ' τρίμηνο

Αύξηση σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων που ανήλθαν στα 1,023 εκατ. στο 9μηνο και τα κέρδη προ φόρων και τόκων που ανήλθαν στις 652,4 χιλ. ευρώ. Μειωμένη η κερδοφορία για το γ' τρίμηνο 2021.