ΓΔ: 906.57 0.50% Τζίρος: 49.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Σημαντικά αυξημένα τα κέρδη και έσοδα της Πλαίσιο στο γ' τρίμηνο

Η αύξηση του κύκλου εργασιών αποδίδεται αφενός στη μακροχρόνια στρατηγική και αφετέρου στο γεγονός ότι η νέα πραγματικότητα αύξησε τη ζήτηση για τα προϊόντα της.

Σημαντικά αυξημένα κέρδη προ φόρων και έσοδα εμφάνισε ο όμιλος Πλαίσιο για τη χρήση του τρίτου τριμήνου αλλά και του εννεαμήνου, ενώ με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η διοίκηση εκτιμά ότι, δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019 αποδίδεται αφενός στη μακροχρόνια στρατηγική της Πλαίσιο που τη βρήκε πολύ καλά τοποθετημένη στην αγορά και στις νέες συνθήκες πώλησης των προϊόντων της και αφετέρου στο γεγονός ότι η νέα πραγματικότητα αύξησε τη ζήτηση για τα προϊόντα της.

Παρά το πρώτο lockdown, η Πλαίσιο συνέχισε απρόσκοπτα την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου με τον ανασχεδιασμό τριών καταστημάτων (Αργυρούπολη, Χανιά & Ευκαρπία) με σκοπό να φιλοξενήσουν τηn προϊοντική κατηγορία των λευκών συσκευών. Τα τρία αυτά καταστήματα προστέθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 σε εκείνα που ήδη από το 2019 φιλοξενούν τη νέα προϊοντική κατηγορία (Αγ. Παρασκευή, Π. Ράλλη, Δάφνη, Καλαμαριά, Μεταμόρφωση).

Πιο αναλυτικά, στο τρίτο τρίμηνο του 2020, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 86.339 χιλ. € έναντι 76.894 χιλ. €, παρουσιάζοντας διψήφια ποσοστιαία αύξηση κατά 12,3%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 1.932 χιλ. € έναντι 1.770 χιλ. €, υψηλότερα κατά 9,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3.878 χιλ. € έναντι 3.943 χιλ. €, ελαφρά χαμηλότερα κατά 1,7%.

Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων (EBT) σε ενοποιημένη βάση παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κατά 63,2% και ανήλθαν σε 1.475 χιλ. €, έναντι 904 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Σε επίπεδο ενεαμήνου, ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών βελτιώθηκε σε σχέση με εκείνον του εξαμήνου, καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν σε 234.905 χιλ. Ευρώ έναντι 214.417 χιλ. Ευρώ, ήτοι 9,6% υψηλότερες.

Ο ρυθμός μείωσης των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) υποχώρησε στο 5,3%, και σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε 3.482 χιλ. € έναντι 3.677 χιλ. €. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα, ήτοι σε 9.220 χιλ. € έναντι 9.205 χιλ. €.

Τέλος, ο ρυθμός αύξησης των κερδών πριν τη φορολογία (EBT) επιταχύνθηκε και διαμορφώθηκε σε 42,8% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2019, τα δε κέρδη σε απόλυτο μέγεθος προσέγγισαν τα 2 εκατ. ( 1.976 χιλ. €), έναντι 1.384 χιλ. €.

 

Ως προς τις προϊοντικές κατηγορίες, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών ανήλθαν σε 103.193 χιλ. €, αυξημένες κατά ποσοστό 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, συνθέτουν δε το 43,9% του κύκλου εργασιών του Ομίλου (9Μ 2019: 43,1%). Παράλληλα, οι εργασίες από προϊόντα τηλεφωνίας ανήλθαν σε 43.798 χιλ. €, ελαφρά αυξημένες κατά 3,7% και, επομένως, με μικρότερο ποσοστό συμμετοχής (18,6%) στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου (9Μ 2019: 19,7%). Τα Είδη Γραφείου, εμφάνισαν μικρή υποχώρηση στις πωλήσεις, (-2,0%) στα 73.765 χιλ. €, συνεισφέροντας δε κατά 31,4% στις εργασίες του Ομίλου (9Μ 2019: 35,1%).

Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Λευκές Συσκευές / Λοιπά προϊόντα» ανήλθαν σε 14.149 χιλ. €, εκ των οποίων 12.395 χιλ. € αφορούν στις πωλήσεις λευκών συσκευών. Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος εισήλθε στην αγορά των μεγάλων και μικρών οικιακών συσκευών και συσκευών κλιματισμού και θέρμανσης τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου του 2019, σε επίπεδο δε τριμήνου (01.07-30.09), οπότε υφίστανται συγκριτικά στοιχεία, οι πωλήσεις της εν λόγω κατηγορίας σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 75%

Τέλος, αναφέρεται ότι η Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου, αξιολογώντας όλες τις διαθέσιμες χρηματοοικονομικές επιλογές και αξιοποιώντας τα μέτρα στήριξης που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων και δοθείσης της ύπαρξης ευρείας ρευστότητας, μεριμνά για τον περιορισμό των όποιων τυχόν δυσμενών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Η μέχρι τώρα πορεία του Ομίλου εντός της τρέχουσας χρήσης αναδεικνύει την απρόσκοπτη εξέλιξη των δραστηριοτήτων του με κύρια χαρακτηριστικά τη σχεδόν διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών παρά τη μακρά περίοδο κατά την οποία τα φυσικά καταστήματα ήταν κλειστά, τη σταθεροποίηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων παρά τις έντονες διαχειριστικές διακυμάνσεις λόγω εφαρμογής των μέτρων κατά της πανδημίας και τη συνεπή βελτίωση της κερδοφορίας πριν τη φορολογία.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Plasio, Πλαίσιο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Στις 9 Νοεμβρίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου 0,17 ευρώ ανά μετοχή

Το θέμα που θα συζητηθεί είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3,7 εκατ., με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,17 ευρώ και επιστροφή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Ένταξη στο πρόγραμμα «Επιδοτούμενη Ανάλυση» της Eurobank Equities

Η νέα έκθεση της Eurobank Equities για την επιχείρηση Πλαίσιο, περιγράφει διεξοδικά τις δραστηριότητες του ομίλου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας.