ΓΔ: 903.34 -0.53% Τζίρος: 48.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:18:33 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Frigoglass

Ενέκρινε τη νέα διοίκηση η Γενική Συνέλευση της Frigoglass

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα είναι 9μελές, ενώ εγκρίθηκε και η σύσταση της τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου. Η θητεία και των δύο σωμάτων θα είναι τριετής.

Την έγκρισή της τόσο για τα μέλη της νέας διοίκησης όσο και για τη σύνθεση της νέας ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας έδωσε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Frigoglass, η οποία συνεδρίαση σήμερα 14 Δεκεμβρίου. 

Η θητεία της νέας διοίκησης, η οποία θα είναι 9μελής, θα είναι τριετής. Αντίστοιχα η νέα Επιτροπή Ελέγχου θα είναι 3μελής, ενώ η θητεία της θα είναι, επίσης, τριετής. 

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν από απόσταση ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν ή ψήφισαν πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνολικά έξι μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες 193,725,791 μετοχές, επί του συνόλου 355.437.751 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 54.50% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1: Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία και ο ορισμός Ανεξάρτητων Μελών. H νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΜΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ανεξάρτητο μέλος
 6. STEPHEN GRAHAM BENTLEY του DONALD HENRY, ανεξάρτητο μέλος
 7. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ανεξάρτητο μέλος
 8. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ (PHILIPPE COSTELETOS) του ΜΑΡΙΝΟΥ, ανεξάρτητο μέλος
 9. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθορίσθηκε τριετής, ήτοι έως τις 14.12.2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς ωστόσο να υπερβεί τα τέσσερα έτη, όπως ορίζει το άρθρο 6 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εκ των ανωτέρω μελών, οι κ.κ. Ιωάννης Κωστόπουλος, Ιορδάνης Αϊβάζης, Stephen Bentley, Φίλιππος Κωστελέτος (Philippe Costeletos) και η κα. Zulikat Wuraola Abiola διαπιστώθηκε ότι πληρούν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 193,725,791 (54.50%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:

 • Υπέρ: 193,725,464
 • Κατά: 327
 • Αποχή: 0

Θέμα 2: Εγκρίθηκε ο ορισμός νέας ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενης συνολικά από τρία μέλη και συγκεκριμένα από δύο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν τρίτο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). H νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

 1. Γεώργιος Σαμοθράκης – τρίτος (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), ανεξάρτητο μέλος
 2. Stephen Bentley – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
 3. Zulikat Wuraola Abiola - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας ενώ ειδικότερα ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, όπως διαπιστώθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 193,725,791 (54.50%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:

 • Υπέρ: 193,725,464
 • Κατά: 327
 • Αποχή: 0
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Frigoglass: Προκαταβολή 15 εκατ. ως αποζημίωση για τη Ρουμανία

Η συνολική ασφαλιστική αποζημίωση που σχετίζεται με τις υλικές ζημιές και τις επιπτώσεις από τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκλήθηκαν από το περιστατικό πυρκαγιάς βρίσκεται υπό εκτίμηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες.