ΓΔ: 1414.51 0.09% Τζίρος: 65.02 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

MIG: «Βουτιά» λειτουργικών κερδών 39%, σοβαρό πλήγμα από την πανδημία

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ (2,031 δισ.), ενώ ο δανεισμός ανήλθε σε 1,464 δισ. ευρώ. Πώς εξελίχθηκαν τα μεγέθη των επιμέρους τομέων δραστηριότητας.

Σοβαρό πλήγμα από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα δέχθηκε ο όμιλος της Μarfin Investment Group, που εμφανίζει στο 9μηνο μειωμένες πωλήσεις κατά 19,2%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) υποχώρησε κατά 39% και το σύνολο των υποχρεώσεων του υπερχρεωμένου ομίλου ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ (2,031 έναντι 1,954 πέρυσι). Αξίζει να σημειωθεί ότι στα στοιχεία του 9μηνου που δημοσίευσε η MIG, κατά συνήθη πρακτική της διοίκησης, δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία για την προ φόρων κερδοφορία.

Ειδικότερα, τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου έχουν ως εξής:

  • Οι ενοποιημένες Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 260,0 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 640,0 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 339,4 εκατ. και Ευρώ 792,4 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, ήτοι σημείωσαν μείωση σε ποσοστό 23% και 19% αντίστοιχα.
  • Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 59,6 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 72,9 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 85,5 εκατ. και Ευρώ 119,5 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.
  • Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 34,6 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 8,0 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 64,1 εκατ. και Ευρώ 57,4 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.
mig_9m2020

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ (2,031 δισ.), ενώ ο δανεισμός ανήλθε σε 1,464 δισ. ευρώ. Μέρος των δανείων πέρασαν, λόγω καθυστέρησης πληρωμών, στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ σημαντικά αυξημένες εμφανίζονται οι λοιπές υποχρεώσεις.

mig_daneia

Οι επιπτώσεις της πανδημίας ανά λειτουργικό τομέα

Μεταφορές (όμιλος ATTICA): Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 113,6 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 230,6 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 163,0 εκατ. και Ευρώ 327,0 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, ήτοι σημείωσαν μείωση σε ποσοστό 30% και 29% αντίστοιχα. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 36,9 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 38,8 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 57,5 εκατ. και Ευρώ 73,0 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 24,5 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 3,3 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 46,2 εκατ. και Ευρώ 41,4 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2020, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του ομίλου ATTICA θα συνεχίσει να επηρεάζεται από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, τα περιοριστικά μέτρα που πρόσφατα έλαβε η πολιτεία για τη μετακίνηση των πολιτών θα επιφέρουν μείωση στο μεταφορικό έργο του ομίλου ATTICA, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, οι αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης του ομίλου ATTICA, όπως αποτυπώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019, για μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου το 2020 σε ένα εκτιμώμενο εύρος από 30% έως 40% σε σχέση με τη χρήση 2019, επιβεβαιώνονται και με τα σημερινά δεδομένα.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020, στο πλαίσιο των ενεργειών της διοίκησης του ομίλου ATTICA για ενίσχυση της ρευστότητας, αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός κατά Ευρώ 20 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ATTICA κάνει χρήση των μέτρων στήριξης που ανακοινώνει η πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Η διοίκηση του ομίλου ATTICA, κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, εργάζεται σε καθημερινή βάση α) για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των επιβατών και των συνεργατών, β) για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου, γ) για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου, ενώ παράλληλα εξετάζει σχέδια για την κατά το δυνατό συντομότερη επάνοδο στον προ-COVID-19 επιχειρηματικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας.

Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά (όμιλος VIVARTIA): Τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας COVID-19 που ελήφθησαν από την Πολιτεία σε συνδυασμό με την επίδραση τους στην τουριστική κίνηση είχαν αρνητικό αντίκτυπο στον όμιλο VIVARTIA με αποτέλεσμα οι ενοποιημένες Πωλήσεις να ανέλθουν σε Ευρώ 150,4 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 416,1 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 182,3 εκατ. και Ευρώ 476,4 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 18% και 13% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 20,6 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 37,9 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 28,9 εκατ. και Ευρώ 50,4 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 11,5 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 10,2 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 19,3 εκατ. και Ευρώ 21,8 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Αναφορικά με την πορεία των πωλήσεων του ομίλου VIVARTIA για τους επόμενους μήνες του 2020 εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από την εξέλιξη της πανδημίας, ενώ τα επιπρόσθετα μέτρα που έλαβε η Πολιτεία αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικές επιδράσεις κυρίως στις πωλήσεις του κλάδου Εστίασης αλλά και στις πωλήσεις των υπόλοιπων κλάδων που δραστηριοποιούνται στον τομέα HORECA busIness. Η διοίκηση του ομίλου θεωρεί ότι η αρχική της πρόβλεψη για μείωση των πωλήσεων του κλάδου της Εστίασης κατά 30%-40% για τη χρήση 2020 σε σχέση με το 2019 αντικατοπτρίζει τις βέλτιστες εκτιμήσεις στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων έως αυτή τη στιγμή.

Η ρευστότητα του κλάδου Γαλακτοκομικών & Κατεψυγμένων διατηρείται σε επίπεδα που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργική τους πορεία. Ο κλάδος της Εστίασης, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στις πωλήσεις και την λειτουργική του κερδοφορία, παρουσιάζει αυξημένες ταμειακές ανάγκες. Για την κάλυψη αυτών, βρίσκεται σε συνεχή διαπραγμάτευση με προμηθευτές και εκμισθωτές για την διευθέτηση τους ενώ παράλληλα έχει αιτηθεί από τις τράπεζες χρηματοδότηση μέσω δανείων που παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, κάνει χρήση οποιουδήποτε άλλου μέτρου στήριξης που παρέχει η Πολιτεία στις πληττόμενες επιχειρήσεις και μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κλάδους (Αναστολές συμβάσεων εργασίας, Μείωση Ενοικίων, Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κλπ.).

Η ανακοινωθείσα νέα περίοδος lockdown που ξεκίνησε αρχές Νοεμβρίου και αναμένεται να παραταθεί μέχρι αρχές Ιανουαρίου τουλάχιστον, εκτιμάται ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω τα λειτουργικά αποτελέσματα και τις συνθήκες ρευστότητας του ομίλου VIVARTIA.

Εταιρείες Ιδιωτικών Κεφαλαίων: Ο λειτουργικός τομέας Εταιρειών Ιδιωτικών Κεφαλαίων ο οποίος εκπροσωπείται από την RKB βρίσκεται αντιμέτωπος με τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας καθώς τυχόν περιοριστικά μέτρα δύναται να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της. Σε ό,τι αφορά στην επίπτωση της πανδημίας στην οικονομική κατάσταση της θυγατρικής εταιρείας RKB, οι πωλήσεις για την περίοδο 01/01-30/09/2020 κατέγραψαν μείωση της τάξης του –12% σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική εννιαμηνιαία περίοδο του 2019, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε σε € 1,2 εκατ. συγκριτικά με € 2,6 εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Οι ετήσιες πωλήσεις αναμένεται να παρουσιάσουν υποχώρηση της τάξης του 15% σε σχέση με το 2019. Για τον σκοπό αυτό η διοίκηση της RKB, στην περίοδο που απομένει έως τα τέλη του έτους, θα επικεντρωθεί στην διατήρηση των υφιστάμενων μισθώσεων με παράλληλη ενδυνάμωση των μηχανισμών αύξησης του ρυθμού είσπραξης των ενοικίων. Επιπροσθέτως θα επιδιώξει τη βελτιστοποίηση των εξόδων της και θα προετοιμαστεί για την επιστροφή της αγοράς στην κανονικότητα.

Εξελίξεις στον όμιλο MARFIN INVESTMENT GROUP

Την 30/11/2020 η MIG ανακοίνωσε , σε συνέχεια της από 21/10/2020 ανακοίνωσης της, την υπογραφή συμφωνίας την 27/11/2020 για την πώληση του συνόλου της μετοχικής συμμετοχής που διαθέτει άμεσα και έμμεσα (μέσω της κατά 100% θυγατρικής της «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED») στη «SINGULARLOGIC Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ») («η SINGULARLOGIC»), προς το επενδυτικό σχήμα «EPSILON NET» και «SPACE HELLAS». Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα μετά από την ολοκλήρωση επιβεβαιωτικού νομικού και λογιστικού ελέγχου από τις αγοράστριες και την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της MIG.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG στην από 30/11/2020 έκτακτη συνεδρίαση του αξιολόγησε την δεσμευτική προσφορά των επενδυτικών κεφαλαίων της «CVC Capital Partners» («η CVC»), για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («η VIVARTIA»). Αφού έλαβε υπόψιν την θετική εισήγηση του χρηματοοικονομικού συμβούλου «N.M. Rothschild & Sons Limited» και επιπροσθέτως την έκθεση της «Ernst & Young Business Advisory Solutions S.A.» για το δίκαιο και εύλογο του προσφερθέντος τιμήματος, και συζήτησε αναλυτικά τους όρους της συμφωνίας και τα λοιπά δεδομένα, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την προσφορά της CVC και να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών της VIVARTIA.

Η συναλλαγή θα λάβει χώρα μετά από τη διενέργεια νομικού και λογιστικού ελέγχου και η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της MIG και την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Η MIG ανακοίνωσε, περαιτέρω, την επίτευξη κατ’ αρχήν συμφωνίας με την δανείστρια της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, υπό την αίρεση τελικών εγκρίσεων των αρμόδιων επιτροπών της Τράπεζας, για την παράταση του χρόνου αποπληρωμής του υπολειπόμενου δανεισμού της κατά 3 έτη, με δικαίωμα επέκτασης για 1 επιπλέον έτος, με σημαντικά μειωμένη χρηματοοικονομική επιβάρυνση.

Τα παραπάνω γεγονότα, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαπραγματεύσεων, θα απεικονιστούν στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.

Η Διοίκηση του Ομίλου καθώς και οι διοικήσεις των επιμέρους λειτουργικών τομέων, αξιολογώντας σε συνεχή βάση όλα τα νέα δεδομένα, έλαβαν και συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης προκειμένου να περιορίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στη λειτουργία, χρηματοοικονομική απόδοση και θέση των εταιρειών του Ομίλου, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και ανάπτυξής τους.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Attica-Group-Aero-Highspeed
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαστικό μπλόκο στη MIG επιχειρεί να στήσει η πλευρά του Μ. Ηλιόπουλου

Την Πέμπτη, μία ημέρα πριν τη γενική συνέλευση της MIG, θα συζητηθεί η έκδοση προσωρινής διαταγής επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για αναστολή της απόφασης για την Attica και διαχειριστικό έλεγχο.
Attica-Group-Aero-Highspeed
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρον της Strix Holdings για εξαγορά της Attica Group από τη MIG

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας η θυγατρική της Τρ. Πειραιώς θα προβεί σε ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της MIG ύψους 443,8 εκατ. ευρώ, ενώ θα αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Attica Group.