ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:15:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Elinoil: Πτώση 24% στον κύκλο εργασιών της στο 9μηνο του 2020

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε το εννεάμηνο του 2020 σε € 36,9 εκατ. έναντι € 38,6 εκατ. του εννεαμήνου του 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 4% που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες πωλήσεις των καυσίμων κίνησης στην εσωτερική αγορά. 

Πτώση 24% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019 παρουσίασε στο 9μηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών της Elinoil. Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε € 1.170 εκατ. Η μείωση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται κυρίως στην πολύ μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου το εννεάμηνο του 2020 παρά το γεγονός ότι οι συνολικές πωλήσεις της εταιρίας το ίδιο διάστημα κινήθηκαν υψηλότερα. 

Οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων στην εσωτερική αγορά το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 396 χιλ. μετρικούς τόνους έναντι 403 χιλ. μετρικοί τόνοι την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2%. Στο Διεθνές Εμπόριο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2.168 χιλ. μετρικούς τόνους σε σχέση με 1.998 χιλ μετρικούς τόνους το εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9%.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε το εννεάμηνο του 2020 σε € 36,9 εκατ. έναντι € 38,6 εκατ. του εννεαμήνου του 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 4% που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες πωλήσεις των καυσίμων κίνησης στην εσωτερική αγορά. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 9.9 εκ. τους εννέα πρώτους μήνες του 2020, έναντι €13,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 29%.

Η μείωση αυτή οφείλεται συνδυαστικά τόσο στην πτώση του όγκου πωλήσεων των καυσίμων κίνησης λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο της αποτροπής εξάπλωσης του COVID-19, όσο και στα αυξημένα έξοδα (σταλίες, ασφάλιστρα κλπ) των πωλήσεων του Διεθνούς Εμπορίου εξ αιτίας των προβλημάτων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, κατά την περίοδο 01/01/2020 έως 30/09/2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, κινήθηκαν ως εξής:

ΕΛΙΝΟΙΛ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ

 

Τα αντίστοιχα μεγέθη για το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 έχουν ως εξής:

ΕΛΙΝΟΙΛ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ΜΗΝΟΥ

 

Σ’ αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον εξ’ αιτίας της πανδημίας, το γ’ τρίμηνο του 2020 ήταν αναμενόμενο να επηρεαστεί αρνητικά σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Η κερδοφορία της ΕΛΙΝΟΙΛ εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την πορεία του τουρισμού, δεδομένου ότι έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο πρατηρίων στα νησιά και πολλαπλές συνεργασίες στις μαρίνες. Παρά την πολύ σημαντική μείωση του αριθμού των τουριστών που επισκέφθηκαν την χώρα μας, σε ένα ποσοστό που ξεπερνά το 80%, οι πωλήσεις καυσίμων στους τουριστικούς περιορισμούς επηρεάσθηκαν λιγότερο του αναμενόμενου. Οι λόγοι ήταν, η αύξηση του εσωτερικού τουρισμού, η χρήση του αυτοκινήτου σαν ασφαλέστερο μέσο για τις μετακινήσεις εις βάρος άλλων τρόπων και η μικρή, έστω, άφιξη τουριστών από το εξωτερικό που συνέβαλε στην ανάπτυξη κάποιων πωλήσεων, κυρίως στα μεγάλα νησιά.

Η αγορά παρουσίασε μια σημαντική βελτίωση στο γ’ τρίμηνο. Συγκεκριμένα, τα καύσιμα κίνησης στο γ’ τρίμηνο παρουσίασαν μείωση -8%, έναντι μείωσης -15,6% στο α’ εξάμηνο. 

Αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων ήταν, να πετύχει ο Όμιλος ένα ακόμη κερδοφόρο τρίμηνο στο 2020 (+€ 1.630 χιλ.) Αναλυτικά, τα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε € 3.4 εκ. έναντι € 4,8 εκ., τα ΕΒΙΤ € 2,8 εκ. έναντι € 4,3 εκ. και τα Κέρδη προ Φόρων € 1,6 εκ. έναντι € 2,9 εκ.

Κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2020 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου. Η σχέση καθαρού δανεισμού προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, κρίνεται ικανοποιητική. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης από ελληνικές και ξένες τράπεζες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της λειτουργίας του. 

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις και επεξεργάζεται συνεχώς διάφορα εναλλακτικά σενάρια, ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που υφίστανται, ενώ παράλληλα διατηρεί ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. 

Αναμφίβολα όμως, οι παράγοντες που σχετίζονται με την πανδημική εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19) και την επίδραση αυτού στην εθνική και παγκόσμια οικονομία, δεν μπορούν να ελεγχθούν από τη Διοίκηση της εταιρίας. Στην παρούσα φάση και δεδομένου ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η συνολική επίδραση η οποία εξαρτάται από την χρονική διάρκεια που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των συνθηκών ομαλότητας, ωστόσο θεωρεί ότι δεν πρόκειται να ανακοπεί η θετική πορεία και ανάπτυξη του Ομίλου. 

Τέλος, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ELPE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΠΕ: Αποχωρούν από τις παραχωρήσεις σε Άρτα-Πρέβεζα και Πελοπόννησο

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο όμιλος, τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής που είχαν παραχωρηθεί επιστρέφονται στο Δημόσιο. Οι προσπάθειες θα εστιαστούν στον εντοπισμό βιώσιμων κοιτασμάτων σε θαλάσσιες περιοχές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φεύγουν τα πετρέλαια από τα ΕΛΠΕ: Τι προβλέπει το σχέδιο διάσπασης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, η νέα εταιρεία θα είναι 100% θυγατρική. Η διασπώμενη θα διατηρεί δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που δεν αφορούν την (αποσχιζόμενη) δραστηριότητα.