ΓΔ: 1024.75 0.91% Τζίρος: 88.95 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Επίλεκτος: Προ φόρων ζημίες 2,7 εκατ. στο α' τρίμηνο της χρήσης

Ο κύκλος εργασιών στο εξεταζόμενο διάστημα διαμορφώθηκε στα 4,497 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας πτώση 19,13% σε επίπεδο ομι΄λου, ενώ σε επίπεδο εταιρείες υποχώρησε 36,83%.

Ζημιογόνο ήταν το α' τρίμηνου του έτους χρήσης 2020 - 2021 για την εταιρεία Επίλεκτος, με τον κύκλο εργασιών να υποχωρεί κατά 19,13%, ενώ αντίθετα τα κέρδη προ φόρων και τόκων σημείωσαν αύξηση 74,72%. 

Η ανακοίνωση του ομίλου 

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χ.Α.Α. σχετικά με τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID-19 επί των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το Α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης 01.07.2020 - 30.06.2021 (Γ’ τρίμηνο 2020) και του αντίστοιχου της περυσινής χρήσης καθώς και των προοπτικών της, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΫΡΓΙΑ ΑΕΒΕ’’, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Epilektos

i ) Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το Α΄ τρίμηνο της χρήσης 01.07.2020 – 30.06.2021 ανήλθε σε 4,497 εκ. € έναντι 5,561 εκ. € του αντίστοιχου τριμήνου της χρήσης 01.07.2019 – 30.06.2020, σημειώνοντας μείωση κατά 19,13%, για την Εταιρεία ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 2,428 εκ. € για το διάστημα 01.07.2020 – 30.09.2020 έναντι 3,84 εκ. € παρουσιάζοντας μείωση κατά 36,83%.

ii ) Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά το διάστημα 01.07.2020 έως 30.09.2020 ανήλθαν σε 1,036 εκατ. € έναντι 957,00 χιλ. € κατά το διάστημα 01.07.2019 έως 30.09.2019 σημειώνοντας αύξηση 8,31%, για την Εταιρεία αντίστοιχα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 177 χιλ. € έναντι ζημιών 235 χιλ. € παρουσιάζοντας μείωση ζημιών της τάξεως του 24,84%.

iii ) Τα Κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν κατά την 30.09.2020 σε 295,91 χιλ. € έναντι 169,36 χιλ. € κατά την 30.09.2019 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 74,72%, ενώ για την εταιρεία διαμορφώθηκαν αντίστοιχα σε ζημίες 473,38 χιλ. € έναντι ζημιών 581,37 χιλ. € παρουσιάζοντας μείωση ζημιών κατά 18,58%.

iv ) Τα Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε ζημίες 277,05 χιλ. € έναντι 376,41 χιλ. € παρουσιάζοντας μείωση ζημιών κατά 26,40%, για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 780,29 χιλ. € έναντι 774,37 χιλ. € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,76%.

v) O Συνολικός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε κατά την 30.09.2020 σε 65,979 εκ. € έναντι 66,754 € την 30.06.2020 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,16%, και αντίστοιχα για την Εταιρεία διαμορφώθηκε στα 44,061 εκ. € την 30.09.2020 έναντι 43,978 εκ. € την 30.06.2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,19%

vi) Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν κατά την 30.09.2020 στα 1,235 εκ. € έναντι 1,678 εκ. € της 30.06.2020 παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 26,37%, και για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 24,715 εκ. € κατά την 30.09.2020 έναντι 25,495 εκ. € την 30.06.2020 παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,06%.

Δεδομένου ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία δημοσιεύουν εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για διαχειριστική χρήση 01.07 – 30.06, αναδημοσιεύονται κατωτέρω τα αντίστοιχα στοιχεία από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01.07.2019 - 30.06.2020.

Epilektos

 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας και ενέργειας. Οι επιπτώσεις από την εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2 (κορωνοϊού) που προκαλεί τη νόσο COVID-19, στον κλάδο της ενέργειας είναι πολύ περιορισμένες, δεδομένου ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από φωτοβολταϊκό πάρκο και από παραγωγή βιοαερίου, το σύνολο της οποίας εγχέεται στο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας η πτώση των πωλήσεων ακολούθησε την πτωτική πορεία της αγοράς με συνέπεια να επέλθει μείωση του κύκλου εργασιών της τάξεως περίπου του 35%, επίπεδο στο οποίο σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης φαίνεται να σταθεροποιείτε..

Η Διοίκηση του Ομίλου κινήθηκε με ταχύτητα και με αποφασιστικότητα, σχεδίασε και άρχισε αμέσως να υλοποιεί ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών με κύριο στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων του COVID- 19, προκειμένου να διαφυλάξει την προσωπική υγεία των εργαζομένων και να περιορίσει την δυνατότητα διάδοσής του. Ο Όμιλος αναδιοργάνωσε την παραγωγική λειτουργία και το δίκτυο διάθεσης των προϊόντων του με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των εμπορικών δραστηριοτήτων της και την εξυπηρέτηση των πελατών του που αποτελούν μαζί με τους εργαζόμενους τους πυλώνες στήριξής του.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Επίλεκτος»

Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ευριπίδης Δοντάς, ενώ αντιπρόεδρος ο Γρηγόριος Μπιτσικώκος. Η εκλογή του ΔΣ, έγινε στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτική Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα.