ΓΔ: 902.09 0.10% Τζίρος: 46.79 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Alpha Trust

Alpha Trust: Πτώση 3,1% στα 3,79 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο 9μηνο 2020

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της και ότι τόσο τα έσοδα όσο και τα διαθέσιμά της είναι επαρκή για να καλύψουν τις υποχρεώσεις της και την πληρωμή των λειτουργικών της εξόδων στο εγγύς μέλλον. 

Πτώση 3,1% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Alpha Trust στο 9μηνο του 2020 συγκριτικά με την ίδια περίοδο το 2019. Σε επίπεδο εταιρείας ο τζίρος ανήλθε σε 3.510 χιλ. έναντι ποσού €3.634 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2019.

Η Διοίκηση της εταιρείας Alpha Trust απαντώντας σε επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επισημαίνει ότι παρακολουθεί σε συστηματική βάση τις εξελίξεις και φροντίζει για την λήψη μέτρων προκειμένου να εξασφαλίσει την επιχειρηματική συνέχεια, την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας και τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών από την εξέλιξη της πανδημίας. 

Με κυρίαρχη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων υλοποίησε άμεσα πλάνο ενεργειών ώστε να διαμορφώσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με την υιοθέτηση πολιτικών εξ αποστάσεως εργασίας, περιορισμό των ταξιδιών, την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων καθώς και ευέλικτων τρόπων εργασίας ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των εργαζομένων. 

Παράλληλα, σημειώνει ότι τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 δεν είχαν σημαντική διακύμανση. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της και ότι τόσο τα έσοδα όσο και τα διαθέσιμά της είναι επαρκή για να καλύψουν τις υποχρεώσεις της και την πληρωμή των λειτουργικών της εξόδων στο εγγύς μέλλον. 

Για το τρίτο τρίμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα €1.117 χιλ. έναντι €1.300 της αντίστοιχης περιόδου χρήσης 2019. Τα αποτελέσματα (ζημίες) προ Φόρων για το τρίτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στο ποσό των € (16,5) χιλ., από κέρδη προ Φόρων €153 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο χρήσης 2019. Τα αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν (ζημία) στο ποσό των €(12,7) χιλ. έναντι κερδών €153 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο χρήσης 2019. 

Σε επίπεδο Ομίλου για το τρίτο τρίμηνο 2020 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.210 χιλ. έναντι €1.401 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο χρήσης 2019. Τα αποτελέσματα προ Φόρων σε επίπεδο Ομίλου, για το τρίτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €66,9 χιλ. έναντι €244,3 χιλ. για το αντίστοιχο τρίμηνο 2019. 

Σωρευτικά από την αρχή της χρήσης, για την περίοδο 01/01/2020-30/09/2020, ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε €3.510 χιλ. έναντι ποσού €3.634 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2019, τα κέρδη προ φόρων σε €34,9 χιλ. έναντι €294,7 της αντίστοιχης περιόδου 2019, τα Αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων ζημία, €(205 χιλ.) έναντι κερδών €65,6 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2019. 

Σε επίπεδο Ομίλου από την αρχή της χρήσης, για την περίοδο 01/01/2020-30/09/2020, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε €3.792 χιλ. έναντι €3.917 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2019, τα κέρδη προ Φόρων σε €94 χιλ., από €308,6 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2019, τα Αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων σε €106,4 χιλ., έναντι €300,9 χιλ., την αντίστοιχη περίοδο 2019. 

Τα αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων σε επίπεδο Ομίλου για το τρίτο τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκαν σε €70,8 χιλ. έναντι €244 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο χρήσης 2019. 

Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην Κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων για την Εταιρεία για την περίοδο 01/01/2020 – 30/09/2020 διαμορφώθηκε στα €5.414 χιλ., ενώ σε επίπεδο Ομίλου σε €4.819 χιλ. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Lamda: Στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα δικαιολογητικά για το καζίνο Ελληνικού

Η λειτουργία καζίνο συνεχίζει να αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας για το έργο. Η εταιρεία αναμένει την ολοκλήρωση διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού και τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας καζίνο.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Prodea: Στα 301 εκατ. το χαρτοφυλάκιο με ακίνητα «πράσινης» πιστοποίησης

Η εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της 301 εκατ. ευρώ ακίνητα με «πράσινη» πιστοποίηση, τα οποία θα γίνουν 349 εκατ. μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ θα αυξηθούν σε 550 εκατ. ευρώ μέσα στους επόμενους 12 -18 μήνες.