ΓΔ: 900.87 0.58% Τζίρος: 34.96 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:23:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

AVE: Την μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές ενέκρινε η ΓΣ

Οι μέτοχοι της εταιρείας δέχθηκαν να προχωρήσει η μετατροπή σε κοινές περισσότερων από 5,4 εκατ. μετοχών με τη σχέση μετατροπής να είναι 1 προς 1.

Την έγκρισή τους για την μετατροπή 5,4 εκατ. προνομιούχων μετοχών σε κοινές έδωσαν οι μέτοχοι της εταιρείας AVE στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα 21 Δεκεμβρίου. 

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της: «η εταιρεία «AVE Α.Ε.» ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 21η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 16.00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 128.942.448 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 94,80% επί συνόλου 136.014.137 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν τη μετατροπή 5.403.850 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Γ’ σε 5.403.850 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα Ψήφου, με σχέση μετατροπής 1:1.

Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται υποχρεωτικά, ενόψει της συμπλήρωσης της προθεσμίας των 5 ετών από την έκδοση των ως άνω μετοχών, προκειμένου για τη μετατροπή τους σε κοινές μετά ψήφου μετοχές. Συνεπεία της μετατροπής αυτής, οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας ανέρχονται πλέον σε 141.417.987. Σε συνέχεια της ανωτέρω μετατροπής, οι μέτοχοι αποφάσισαν, ομόφωνα και παμψηφεί, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι τη λήξη της θητείας του, θα συνεχίσουν να μετέχουν τρία ανεξάρτητα μέλη και, στη θέση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ανδρέα Μαυράκη, όρισαν την κα Άννα – Μαρία Θέμελη του Χαράλαμπου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 21.07.2023, έχοντας διαπιστώσει ότι η κα. Θέμελη πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Περαιτέρω, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν τις πράξεις εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την ανωτέρω σύνθεση για το διάστημα που μεσολάβησε από την παραίτηση του κ. Ανδρέα Μαυράκη, έως και την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπως η σύνθεση αυτή προέκυψε μετά την αναπλήρωση του τελευταίου με απόφαση των εναπομεινάντων τότε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ