ΓΔ: 894.3 0.00% Τζίρος: 58.21 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Τοποθέτηση δύο νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο της Πλαστικά Θράκης

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση το ΔΣ της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 19η Μαρτίου 2024.

Την τοποθέτηση δύο νέων μελών, της κας Μυρτώς Παπαθάνου και της κας Σπυριδούλας Μαλτέζου στο διοικητικό της συμβούλιο ανακοίνωσε η εταιρεία Πλαστικά Θράκης

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «η Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 18ης Ιανουαρίου 2021, εξέλεξε: (α) την κα. Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη του Ιωάννη και (β) την κα. Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αποστολάκου του Γεωργίου.

Η ως άνω αντικατάσταση και δη η εκλογή των συγκεκριμένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της απόφασης της Εταιρείας για την άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική συμμόρφωσή της και προσαρμογή της οργάνωσής της με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, η εκλογή των ως άνω νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αφενός συνάδει τόσο με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όσο και ιδίως με τις προβλέψεις του ως άνω νέου νόμου, ως προς τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των νέων μελών, αφετέρου δε εναρμονίζεται με τις διατάξεις του νέου νόμου περί καταλληλόλητας, πολυμορφίας και κυρίως επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η εκλογή των ως άνω νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται να ανακοινωθεί, σύμφωνα με τα υπό του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας οριζόμενα, στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 19η Μαρτίου 2024, ως ακολούθως:

  1. Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
  2. Χρήστος - Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
  3. Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).
  4. Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
  5. Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
  6. Πέτρος Φρονίστας του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Ισχυρή αύξηση για κέρδη και τζίρο στο α' εξάμηνο

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ενισχύθηκαν 384,1% στα 48,5 εκατ., με τον τζίρο να εμφανίζει άνοδο 50,8% και να φθάνει στα 234,2 εκατ. ευρώ. Αισιοδοξία της διοίκησης για διατήρηση της πολύ καλής πορείας.