ΓΔ: 912.81 0.40% Τζίρος: 124.71 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Fourlis: Από 26/1 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Έπειτα από την ΑΜΚ, που πραγματοποιείται με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,81 ευρώ σε 1 ευρώ.

Από 26 Ιανουαρίου 2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 87.040 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Fourlis, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 87.040 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών (ήτοι 87.040 μετοχές x 1,00 ευρώ) και κατά ποσό 193.455,10 ευρώ υπέρ το άρτιο.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άσκηση των δικαιωμάτων του Β’ Προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock option plan) από δέκα (10) στελέχη, σε τιμή διάθεσης μετοχής 3,2226 Ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.09.2013 και των από 25.11.2013, 24.11.2014 και 23.11.2015 σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Την 15.01.2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό 87.040,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 87.040 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 1,00 ευρώ και τιμή διάθεσης 3,2226 ευρώ εκάστη (Κ.Α.Κ 2450940). Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεώς του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 52.092.001,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 52.092.001 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της 21 ης Ιανουαρίου 2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 87.040 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 26η Ιανουαρίου 2021. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ). 

Υπενθυμίζεται πως η έκτακτη ΓΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 9.880.942,59 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματισθεί από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (κέρδη εις νέον).

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,81 ευρώ σε 1 ευρώ. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 52.004.961,00 ευρώ διαιρούμενο σε 52.004.961 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμιά μετοχή.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έκτακτη ΓΣ της Fourlis για πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη

Το πρόγραμμα στοχεύει να παροτρύνει τα ανώτατα στελέχη της Fourlis ώστε να αποκτήσουν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την εταιρεία και θα συνδέσουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας και του ομίλου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Fourlis – Lamda Dev.: Επένδυση 55 εκατ. για Retail Park στο Ελληνικό

Η συνεργασία προβλέπει την απόκτηση από την Fourlis S.A. διηρημένων ιδιοκτησιών και του αντίστοιχου ποσοστού συνιδιοκτησίας επί μέρους του οικοδομικού τετραγώνου, με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Retail Park μεγέθους 30,000 τ.μ.