ΓΔ: 873.1 -1.54% Τζίρος: 95.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Προχωράει την απόσχιση των λούνα παρκ η AVE

Η απόσχιση αφορά τα ψυχαγωγικά πάρκα «Allou Fun Park» και «Kidom», που λειτουργούν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

Σε απόσχιση του κλάδου των ψυχαγωγικών πάρκων προχωρά η AVE μεταφέροντας σε τρίτη εταιρεία το «Allou Fun Park» και «Kidom», ενώ στη συνέχεια η ωφελούμενη εταιρεία θα διαθέσει μετοχές της στην εισηγμένη.  Η κίνηση γίνεται στο πλαίσιο της αναδιάρθωσης των δραστηριοτήτων της AVE, με την προοπτική εξόδου από τον κλάδο των ψυχαγωγικλων πάρκων. Όπως είχε γράψει το Businessdaily, η AVE βρίσκεται σε αναζήτηση αγοραστή στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της και της σταδιακής εξόδου της από τον τομέα της ψυχαγωγίας.

Η ανακοίνωση της AVE:

«Η «AVE A.E.» ενημερώνει με την παρούσα ότι υπέγραψε την 15η Φεβρουαρίου 2021 με την εταιρεία «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία δεν συνιστά εταιρεία του Ομίλου της Διασπώμενης (εφεξής η «Επωφελούμενη»), Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ και, συγκεκριμένα, των ψυχαγωγικών πάρκων «Allou Fun Park» και «Kidom», που λειτουργούν στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, δια απορρόφησης από την Επωφελούμενη.

Ακολούθως, το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης υπεβλήθη από εκάστη συμβαλλόμενη εταιρεία στις, κατ' άρθρον 60 παρ. 1 του ν. 4601/2019, διατυπώσεις δημοσιότητας.

Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 63 του ν. 4601/2019, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ώστε να τεθούν υπόψη των μετόχων ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει την απόσχιση κλάδου.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου της Εταιρείας τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων, σύμφωνα με τον νόμο, εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της Επωφελούμενης, καθώς και της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της απόσχισης κλάδου ολοκληρώνεται και επέρχονται τα εκ του νόμου αποτελέσματα κατά τον χρόνο καταχώρισης της συμβολαιογραφικής πράξης για τη Σύμβαση Διασπάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69 παρ. 2 και 70 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν.

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης κλάδου, θα εκδοθούν από την Επωφελούμενη, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση του κλάδου σε αυτή, οι νέοι τίτλοι μετοχών και θα παραδοθούν στη Διασπώμενη.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης κλάδου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AVE: Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης λούνα παρκ

Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόσχιση κλάδου, καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2525805.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην απόσχιση του τομέα ψυχαγωγικών πάρκων - λούνα παρκ προχωρά η AVE

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία η απόσχιση εντάσσεται στο πλάνο αποεπένδυσης δραστηριοτήτων οι οποίες είτε δεν σχετίζονται με το στρατηγικό του προσανατολισμό, είτε είναι ζημιογόνες.