ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 09:25:10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
forthnet, nova
Φωτο; Nova.gr

Forthnet: Στις 22 Απριλίου η πρόωρη ολική αποπληρωμή του ΜΟΔ

Ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Μετατρέψιμων Ομολογιών του ΜΟΔ ορίστηκε η 19η Απριλίου 2021.

Την Πέμπτη 22 Απριλίου θα γίνει η αποπληρωμή του  μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Forthnet, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης. Η εταιρεία αναφέρει:

  • Ως Τελευταία Ημέρα Διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Μετατρέψιμων Ομολογιών του ΜΟΔ ορίστηκε η 19η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα.
  • Ως Ημερομηνία Άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής ορίστηκε η 21η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη. Συνεπώς, σύμφωνα με τον όρο 3.4 του Προγράμματος ΜΟΔ, ως τροποποιηθείς ισχύει, στην κατά τα ανωτέρω πρόωρη αποπληρωμή θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Ομολογιούχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο ομολογιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατ’ αυτή την ημερομηνία (21.04.2021 – Ημερομηνία Καταγραφής).
  • Ως Ημερομηνία Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής ορίστηκε η 22η Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη.
  • Σύμφωνα με τον όρο 1.13 σε συνδυασμό με τον όρο 3.4 περ. β) του Κωδικοποιημένου Προγράμματος ΜΟΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο της Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής, θα καταβληθεί την Πέμπτη 22.04.2021:

α) ποσό €0,33 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία, ήτοι το 110% της Τιμής Έκδοσης (η "Απόδοση"), και

β) οι αναλογούντες δεδουλευμένοι τόκοι επί των Μετατρέψιμων Ομολογιών που προπληρώνονται, από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια επέτειο της Ημερομηνίας Έκδοσης, ήτοι από 01.04.2021 έως 11.10.2021.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την περίοδο αυτή ανέρχεται στο ποσό των 426,09 ευρώ, ήτοι ποσό 0,0016166667 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 1,00% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 263.560 εναπομείνασες Μετατρέψιμες Ομολογίες, που τελούν σήμερα σε διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Έτσι, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €0,30, οι δικαιούχοι των ομολογιών θα λάβουν ποσό €0,33 το οποίο αφορά σε "Απόδοση" και επιπλέον μικτό ποσό τόκων €0,0016166667 (προ φόρων). Η καταβολή των ανωτέρω ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Πέμπτη 22η Απριλίου 2021 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού των Συμμετεχόντων που ενεργούν για λογαριασμό των Ομολογιούχων, σύμφωνα με την ενότητα 2.12.1 ("Διαδικασίες είσπραξης μερίσματος ή άλλων χρηματικών διανομών") του Κανονισμού Λειτουργίας της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής των ανωτέρω ποσών σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την Ημερομηνία Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

United Group: Αυξημένη κερδοφορία για την μητρική της Forthnet

H Forthnet δημιούργησε το 14% των εσόδων του ομίλου. Η είσοδος της United Group στην Κροατία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα αύξησε τη συνολική αγορά που εξυπηρετεί η Εταιρεία περίπου στους 40 εκατομμύρια ανθρώπους.
forthnet, nova
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Forthnet: Το Δ.Σ. αποφάσισε την πρόωρη ολική αποπληρωμή του ΜΟΔ

Η ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος πρόωρης ολικής αποπληρωμής ορίστηκε η 21η Απριλίου του 2021. Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετατρέψιμων ομολογιών του ΜΟΔ ορίστηκε η 19η Απριλίου 2021.