ΓΔ: 900.65 -0.31% Τζίρος: 58.44 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
MotorOil_refinery
Το διυλιστήριο της Motor Oil. Πηγή: Shutterstock

Πάνω από 136 εκατ. ζημιές η Motor Oil, δεν θα διανείμει μέρισμα

Ακραίες συνθήκες δημιούργησε η πανδημία, με μείωση τιμών σε αργό και προϊόντα και κατάρρευση της κατανάλωσης καυσίμων στην εσωτερική αγορά στο χαμηλότερο σημείο από το 2001.

Με μεγάλη μείωση πωλήσεων και ζημιές προ φόρων που ξεπέρασαν τα 136 εκατ. ευρώ έκλεισε για τον όμιλο της Motor Oil η χρήση του 2020, που ήταν μια από τις δυσκολότερες για τις εταιρείες του κλάδου των καυσίμων παγκοσμίως, λόγω της μείωσης των τιμών του πετρελαίου, αλλά και της κατανάλωσης καυσίμων. Για τη χρήση του 2020, η διοίκηση του ομίλου προτείνει τη μη διανομή μερίσματος.

Ενδεικτικό της σοβαρής διαταραχής που προκάλεσε η πανδημία είναι το γεγονός ότι, όπως αναφέρει η διοίκηση της Motor Oil, κατά μέσο όρο οι τιμές των προϊόντων μειώθηκαν κατά 37,08% και οι αντίστοιχες των αργών κατά 35,16%.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της Motor Oil, μετά από μία περίοδο σταθεροποίησης της εγχώριας κατανάλωσης στην περιοχή άνω των 12 εκατ. Μετρικών Τόνων, η συνολική ζήτηση σε εγχώριο επίπεδο διαμορφώθηκε σε ΜΤ 10,4 εκατ. ήτοι στο χαμηλότερο επίπεδο από την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2001.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε τη χρήση 2020 σε Ευρώ 6.120,4 εκατ. έναντι Ευρώ 9.372,5 εκατ. τη χρήση 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 34,70%. Στην εν λόγω εξέλιξη συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 37,08%, η ενδυνάμωση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου Η.Π.Α. (μέση ισοτιμία) κατά 2,03% και η μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 10,12%.

Η σημαντική υστέρηση του όγκου πωλήσεων το 2020 σε σχέση με το 2019 οφείλεται αφενός στην προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση του Συγκροτήματος Υδρογονοπυρόλησης (MildHydrockracker) του Διυλιστηρίου που πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 και αφετέρου στις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι πωλήσεις μαζούτ και αεροπορικού καυσίμου (μείωση κατά 47,29% και 45,85% αντίστοιχα) εξαιτίας και του σημαντικά μειωμένου αριθμού τουριστικών αφίξεων.

Τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2020 σε Ευρώ 86.386 χιλ. από Ευρώ 473.952 χιλ. το 2019 (μείωση 81,77%) και της Εταιρείας σε Ευρώ 3.115 χιλ. το 2020 από Ευρώ 359.607 χιλ. το 2019 (μείωση 99,18 %).

Οι ζημιές προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν τη χρήση 2020 σε Ευρώ 136.119 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 303.431 χιλ. τη χρήση 2019. Οι ζημιές προ Φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2020 σε Ευρώ 136.029 χιλ. έναντι
Κερδών Ευρώ 268.665 χιλ. τη χρήση 2019.

Η στρατηγική για τα επόμενα χρόνια

Βασική επιδίωξη της Εταιρείας τα επόμενα έτη είναι η επίτευξη περιθωρίων διύλισης στο ανώτερο εύρος του κλάδου στηριζόμενη στην ευελιξία παραγωγής του τεχνολογικά προηγμένου Διυλιστηρίου της. Η επένδυση της κατασκευής του νέου συγκροτήματος Νάφθας η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το α’ τρίμηνο του 2022 εντάσσεται στο πλαίσιο της παραπάνω στρατηγικής. Σημαντικό μέρος της επένδυσης θα χρηματοδοτηθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια της έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω της δημόσιας προσφοράς ομολογιών της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 17- 19 Μαρτίου 2021.

Σε επίπεδο Ομίλου θα επιδιωχθεί η περαιτέρω ενδυνάμωση του μεριδίου αγοράς στον κλάδο λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων με τη συμβολή των ποιοτικών δικτύων AVIN - CYCLON και CORAL και η επέκταση των δραστηριοτήτων της τελευταίας σε νέες αγορές στα Βαλκάνια και την Κύπρο. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η εξαγορά της εταιρείας APIOS D.O.O από την MEDSYMPAN LIMITED (θυγατρική εταιρεία της CORAL A.E.) με έδρα την Κροατία.

Επιπρόσθετα, ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος μέσω της εισόδου του Ομίλου στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με την απόκτηση, κατασκευή και ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. O Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 124 MW με την προοπτική η συνολική δυναμικότητα να ξεπεράσει τα 1.000 MW. Μέρος των επενδύσεων στις ΑΠΕ θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω της δημόσιας προσφοράς ομολογιών της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της Motor Oil

motor_oil
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Revoil: Αύξηση της κερδοφορίας παρά την πτώση των τιμών καυσίμων

Η μεγάλη πτώση των τιμών των καυσίμων έφεραν την μείωση των πωλήσεων της Revoil στα 560,5 εκατ. ευρώ. Αντίβαρο στις μειωμένες πωλήσεις βενζίνης και ναυτιλιακών καυσίμων, οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης.