ΓΔ: 873.1 -1.54% Τζίρος: 95.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

MIG: Ποιοι είναι οι όροι της αναδιάρθρωσης του δανεισμού

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται σε τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης με δυνατότητα παράτασης κατά ένα έτος, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. Το συμβατικό επιτόκιο ανέρχεται σε EURIBOR 12 μηνών πλέον περιθωρίου 2%.

Διευκρινίσεις σχετικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού της έδωσε η Marfin Investment Group, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Αναλυτικά η MIG με ανακοίνωσή της αναφέρει:

Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Marfin Investment Group διευκρινίζει σε συνέχεια της από 14.5.2021 Ανακοίνωσης με θέμα την Αναδιάρθρωση του δανεισμού της Εταιρίας τα ακόλουθα:

α) Έκδοση ενός νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) αρχικού ποσού έκδοσης €281 εκ. και συνολικού ποσού έως €305 εκ. Η διάρκεια του ΚΟΔ ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία (πρώτης) έκδοσης (14.5.2021) με δυνατότητα παράτασης κατά ένα (1) έτος κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. Το συμβατικό επιτόκιο ανέρχεται σε EURIBOR 12 μηνών πλέον περιθωρίου 2%, με δυνατότητα ετήσιας κεφαλαιοποίησης έως του 75% των δεδουλευμένων τόκων. Σε εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας τράπεζας, παραχωρείται ενέχυρο Α΄ τάξης επί του συνόλου των μετοχών (άμεσης και έμμεσης) κυριότητας της Εταιρίας έκδοσης της θυγατρικής «Attica Α.Ε. Συμμετοχών».

β) Τροποποίηση των όρων του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) έκδοσης της Εταιρίας ημ. 31.7.2017, αρχικού ποσού έκδοσης ύψους €425 εκ. και σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους €160 εκ., με παράταση της διάρκειάς του έως την 15.5.2024 και δυνατότητα παράτασης κατά ένα (1) πρόσθετο έτος κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. Το συμβατικό επιτόκιο ανέρχεται σε EURIBOR 12 μηνών πλέον περιθωρίου το οποίο μειώνεται από 4% σε 0,5%, με δυνατότητα ετήσιας κεφαλαιοποίησης του συνόλου ή μέρους των δεδουλευμένων τόκων. Το δικαίωμα μετατροπής παραμένει ως έχει. Σε εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας τράπεζας, παραχωρείται ενέχυρο Β΄ τάξης επί του συνόλου των μετοχών (άμεσης και έμμεσης) κυριότητας της Εταιρίας έκδοσης της θυγατρικής «Attica Α.Ε. Συμμετοχών».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Στην επαναληπτική ΓΣ η απόφαση για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Η απόφαση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου ματαιώθηκε, καθώς στη σημερινή γενική συνέλευση της Marfin Investment Group δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία. Ποιες αποφάσεις λήφθηκαν.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του δανεισμού έναντι της Τρ. Πειραιώς

Η αναδιάρθρωση υπολογίζεται περίπου σε 17 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ ο χρόνος αποπληρωμής του συνόλου του δανεισμού παρατάθηκε κατά 3 έτη. Tο ονομαστικό επιτόκιο θα ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 1,5% ετησίως.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MIG: Διεύρυνση ζημιών στα 154,5 εκατ. για το 2020, λόγω της πανδημίας

Αρνητικό το 2020 και για τον όμιλο Attica, με τις ζημίες του να φθάνουν στα 49,4 εκατ., ενώ η MIG αναφέρει ότι θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για την αναδιάρθωση του δανεισμού της εντός του Μαίου.