ΓΔ: 910.34 0.25% Τζίρος: 43.76 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Logismos: Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου για εκλογή διοίκησης

Εκτός από την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να εκλέξουν νέους Ορκωτούς Λογιστές και να εγκρίνουν τις αποδοχές της διοίκησης.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Logismos που πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2021, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, «οι μέτοχοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2020 μέχρι 31/12/2020.

2. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Παρουσίαση και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Καθορισμός είδους, σύνθεσης και θητείας Επιτροπής Ελέγχου και, εφόσον απαιτείται, εκλογή των μελών αυτής.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών με διετή ισχύ.

8. Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών μελών ΔΣ και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, για τη χρήση 2020.

9. Έγκριση συμβάσεων για απασχόληση μετόχων και μελών του ΔΣ επ’ αμοιβή και προέγκριση αμοιβών των ιδίων για την χρήση 2021.

10. Τροποποίηση των άρθρων 12 και 13 του Καταστατικού της εταιρείας για την προσαρμογή αυτών με τις ισχύουσες διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4607/2020.

11. Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρίας για την υιοθέτηση δυνατότητας λήψης αποφάσεων από τη ΓΣ με μέσα απομακρυσμένης συμμετοχής και ψήφου».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελγέκα: Στα 0,38 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει σε ποσό 6, 8 εκατ. ευρώ και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φ. Καραβίας: Έρχεται αναπτυξιακό άλμα, ιστορική ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank τόνισε ότι η ανάκαμψη του τουρισμού αποτελεί μια συνιστώσα της αναμενόμενης ανάπτυξης στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν είναι η μόνη.