ΓΔ: 910.34 0.25% Τζίρος: 43.76 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΛΘ: Στο 67% αυξήθηκε το μερίδιο των Belterra Holdings και Ν. Σαββίδη

Στις 4 Ιουνίου μεταβιβάστηκε το 70% της Melbery Investments η οποία ελέγχει ποσοστό που αντιστοιχεί στο 67% των δικαιωμάτων ψήφου, στην Belterra Investments.

Την αύξηση του μεριδίου που κατέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο στο 67% από την εταιρεία Belterra Holdings και τον κ. Νίκο Σαββίδη, δημοσιοποίησε ο ΟΛΘ, με χρηματιστηριακή του ανακοίνωση. 

Στην ανακοίνωση τονίζονται τα ακόλουθα: «Η εταιρεία ΟΛΘ ανακοινώνει τις γνωστοποιήσεις που έλαβε από την εταιρεία “Belterra Holdings Ltd”, από τον κ. Νίκο Σαββίδη, από την εταιρεία “TransConnect Unternehmensberatungs-und Beteiligungs GmbH”  καθώς και από τον Dr. Stephan Goetz, αναφορικά με τη σημαντική μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου της OΛΘ Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα ως αποτέλεσμα της από 4/6/2021 (ημερομηνία συναλλαγής) μεταβίβασης από την πωλήτρια “Helanor Holdings Ltd” (Helanor) στην αγοράστρια “Belterra Investments Ltd.” (Belterra Investments) του εναπομείναντος 70% των μετοχών της εταιρίας “Melbery Investments Ltd.” (Melbery), η οποία ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 (γ) Ν. 3556/2007, την εταιρεία “SOUTH EUROPE GATE-WAY THESSALONIKI-SEGT Ltd.” (SEGT), η οποία κατέχει 6.753.600 μετοχές της OΛΘ Α.Ε., ήτοι ποσοστό που αντιστοιχεί στο 67% των δικαιωμάτων ψήφου της OΛΘ A.E.

Ειδικότερα:

A) Dr. Stephan Goetz & TransConnect GmbH

Τα ως άνω υπόχρεα πρόσωπα, ήτοι ο Dr. Stephan Goetz και η TransConnect GmbH, η οποία ελέγχεται κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τον κ. Dr. Stephan Goetz, γνωστοποιούν ότι, κατόπιν του από 4/6/2021 ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών (STA) μεταξύ της Belterra Investments και της Helanor, o κ. Dr. Stephan Goetz, δεν ελέγχει, ούτε αμέσως ούτε εμμέσως, δικαιώματα ψήφου της εκδότριας OΛΘ Α.Ε. Πριν την ημερομηνία συναλλαγής, ο κ. Dr. Stephan Goetz ήλεγχε εμμέσως 6.753.600 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 67% των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας.

Β) κ. Νίκος Σαββίδης & Belterra Holdings Ltd

Τα ως άνω υπόχρεα πρόσωπα, ήτοι ο κ. Νίκος Σαββίδης και η Belterra Holdings, γνωστοποιούν ότι ο κ. Νίκος Σαββίδης ελέγχει εμμέσως 6.753.600 μετοχές και δικαιώματα ψήφου του εκδότη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 67% των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 (γ) Ν. 3556/2007, τη Belterra Holdings, η οποία ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 (γ) Ν. 3556/2007, τη Belterra Investments, η οποία ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 (γ) ΟΛΘ Α.Ε.  και κατόπιν του από 4/6/2021 ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών (STA) μεταξύ της Belterra Investments και της Helanor, τη Melberry, η οποία ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 (γ) Ν. 3556/2007, τη SEGT, κάτοχο 6.753.600 δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, ήτοι ποσοστού 67% των δικαιωμάτων ψήφου.

Πριν την ημερομηνία συναλλαγής, ο κ. Νίκος Σαββίδης δεν ήλεγχε, αμέσως ή εμμέσως, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, δικαιώματα ψήφου της εκδότριας».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 23 Ιουνίου η ΓΣ του ΟΛΘ για τη διανομή μερίσματος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 12 Ιουλίου 2021.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξήθηκαν κατά 22,1% τα καθαρά κέρδη του ΟΛΘ το 2020

Κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, ο καλύτερος χειρισμός των πελατών και οι ενέργειες αναδιάρθρωσης της τιμολόγησης. Τι ανέφερε ο κ. Λιάγκος