ΓΔ: 1033.44 0.37% Τζίρος: 106.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΕΛΓΕΚΑ

Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΓΕΚΑ

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άναψε σήμερα. Η εταιρεία αναφέρει ότι το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των νέων μετοχών της εταιρείας που θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 6.854.658,48 ευρώ γνωστοποίησε η ΕΛΓΕΚΑ.

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά έως 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,24 η κάθε μία, που θα εκδοθούν από την Εταιρία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία εννέα κοινές νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές κοινές μετοχές και τιμή διάθεσης Ευρώ 0,38 για κάθε μία Νέα Μετοχή, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 11.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και την από 23.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας .

Ειδικότερα, το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής: 

25.06.2021: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

25.06.2021: Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας

28.06.2021: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.) 

28.06.2021: Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης

28.06.2021: Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης, για την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής

30.06.2021: Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας με το δικαίωμα προτίμησης

01.07.2021: Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής μετοχής

02.07.2021: Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date)

05.07.2021: Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

06.07.2021: Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής

14.07.2021: Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)

19.07.2021: Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής

22.07.2021: Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας

22.07.2021: Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας

27.07.2021: Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.

27.07.2021: Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στης Εταιρίας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

28.07.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση

Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΓΕΚΑ: Ανθεκτικότητα, παρά τη μικρή μείωση πωλήσεων α' εξαμήνου

Σε επίπεδο πωλήσεων, ο  ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 επέδειξε ανθεκτικότητα και διαμορφώθηκε στα 90,4 εκατ., σημειώνοντας μικρή υποχώρηση της τάξης του -1,9%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από 28/7 η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων μετοχών της ΕΛΓΕΚΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι 28.561.077 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν ονομαστική αξία 0,24 ευρώ η καθεμία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελγέκα: Στα 0,38 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει σε ποσό 6, 8 εκατ. ευρώ και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση πωλήσεων κατά 7,4% και ενισχυμένα EBITDA για το 2020

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 192,5 εκατ. ευρώ έναντι 179,2 εκατ. το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση για τέταρτο συνεχόμενο έτος, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 33,4 εκατ. ευρώ έναντι 30,8 εκατ. το 2019.