ΓΔ: 878.34 -0.10% Τζίρος: 47.48 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
αττικές εκδόσεις

Αττικές Εκδόσεις: Η Μ. Μπαγιώκου νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου

Η κα Μπαγιώκου αντικαθιστά στη διοίκηση των Αττικών Εκδόσεων τον κ. Ν. Μουζάκη ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του, ενώ η θητεία της θα διαρκέσει έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Την τοποθέτηση της κας Μαρίας Μπαγιώκου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού τους συμβουλίου γνωστοποίησαν οι Αττικές Εκδόσεις, με χρηματιστηριακή τους ανακοίνωση. Η κα Μπαγιώκου αντικαθιστά τον κ. Νικόλαο Μουζάκη, ο οποίος παραιτήθηκε. 

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας: «Γνωστοποίηση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου 2021, εξέλεξε ως νέο μέλος του την κα Μαρία Μπαγιώκου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Νικόλαου Μουζάκη και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι μέχρι τις 10.9.2021.

Η κα Μαρία Μπαγιώκου θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η κα Μπαγιώκου επιλέγεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. καθώς με την παραίτηση του κου Μουζάκη, ο οποίος ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο αριθμός των ανεξάρτητων μελών υπολείπεται κατά ένα του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η επιλογή ανεξάρτητου μέλους από το Δ.Σ. Για την επιλογή της το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, αλλά και της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των μελών του.

Η ως άνω μεταβολή θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 10.09.2021, ως ακολούθως: 

  • Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλέξανδρου,  Πρόεδρος, μη εκτελεστικός.
  • Enrico Vigano του Renato, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
  • Νικόλαος Πανόπουλος του Χρήστου,  εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.
  • Carlo Luigi Mandelli, μέλος, μη εκτελεστικό.
  • Χριστιάνα Tettamanzi του Biagio,  μέλος, μη εκτελεστικό.
  • Alessandro Edoardo Franzosi του Serafino, μέλος, μη εκτελεστικό.
  • Μαρία Μπαγιώκου του Αθανασίου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
  • Στέφανος Τρουπάκης του Σπυρίδωνα, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Oι εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, δεν τροποποιούνται και παραμένουν σύμφωνα με την από 21/6/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου 2021, αποφάσισε όπως το νέο μέλος του Δ.Σ. κα Μαρία Μπαγιώκου αντικαταστήσει το παραιτηθέν μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου, καθώς κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 ν.4449/17 για την θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς είναι μη εκτελεστικό μέλος, ανεξάρτητο και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

αττικές εκδόσεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις Αττικές Εκδόσεις το 100% της εταιρείας Ιονικές Εκδόσεις

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 225.000,00 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας Αττικές Εκδόσεις ΑΕ και δεν υπερβαίνει το 30% των ιδίων κεφαλαίων της.