ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
 ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ
Φώτο: ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ

Αφοί Κορδέλλου: Αλλαγές στο ΔΣ και έγκριση διανομής μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όρισε επιπλέον τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σε συνέχεια και σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Ιουλίου 2021.

Η Εταιρεία «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοίνωσε την επικύρωση της εκλογής των κ.κ Γεωργίου Τσιάκκα του Δημητρίου και Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 19ης Ιουλίου 2021 (μετ΄αναβολή εκ της 5/7/2021) σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Γεωργίας Κορδέλλου του Κων/νου και Luciano Giovanni de Portu, και του ορισμού του κ. Ανδρέα Κουτούπη ως οριστικoύ ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα ως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, (ήτοι έως την 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τριετίας).

Πιο αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 19.07.2021 να ανασυγκροτηθεί σε σώμα ως ακολούθως:

 • Αγγελική Κορδέλλου του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.
 • Μαργαρίτα Κορδέλλου του Αντωνίου, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Β’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος, Α’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Γεώργιος Τσιάκκας του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος.
 • Σταύρος Αντωνόπουλος του Αθανασίου, εκτελεστικό μέλος.
 • Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
 • Φοίβος Βρέττας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Κατά την ως άνω συνεδρίαση, της 19/7/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όρισε επιπλέον τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σε συνέχεια και σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Ιουλίου 2021, η οποία καθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη αποκλειστικά από τρία (3) φυσικά πρόσωπα, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους και ειδικότερα από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 20/7/2021 απόφασής της, ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

 • Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος.
 • Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος, Α’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος
 • Φοίβος Βρέττας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τριετίας. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του, στις 19/7/2021, συνέστησε σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 20/7/2021 απόφασής της, ως ακολούθως:

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

 • Φοίβος Βρέττας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος
 • Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος, Α’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος
 • Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος

H θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ίντεργουντ Ξυλεμπορία: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12,7 εκατ. ευρώ

Η επαναληπτική Γ.Σ. ενέκρινε την παροχή εξουσίας στο ΔΣ της εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Quest Holdings: Αποκτά το 60% της Intelli Solutions για 3,8 εκατ. ευρώ

O Γιάννης Λουμάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Uni Systems είπε ότι «Η επισφράγιση της στρατηγικής συνεργασίας μας με τη συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε περαιτέρω τις συνέργειες μεταξύ των ομάδων μας».