ΓΔ: 912.81 0.40% Τζίρος: 124.71 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Premia Properties

Πλήρης κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Premia

Στο μετοχικό σχήμα της Premia Properties, εισήλθε μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης η Fastighets AB Balder, αποκτώντας ποσοστό συμμετοχής 17,22%.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Premia με την πλήρη κάλυψη των 52.083.331 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης με την εισφορά στην εταιρεία περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας 27.484.787 ευρώ και με την άντληση κεφαλαίων ποσού 47.515.213,44 ευρώ που αθροιστικά φτάνουν τα 75 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Premia έγινε εν μέρει με εισφορές σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης 1,44 ευρώ ανά νέα μετοχή, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη, 19.086.655 νέες μετοχές καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος και 32.996.676 νέες μετοχές καλύφθηκαν με καταβολή μετρητών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφαρμοζόμενων μιας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό ή/και άλλων εξαιρέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου εθνικού δικαίου. 

Οι νέες μετοχές της συνδυασμένης προσφοράς καλύφθηκαν κατά 1,36 φορές περίπου, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε συνολικά σε 44.965.891 μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν έμειναν αδιάθετες μετοχές με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης να ανέλθει σε 100,00%, ενώ τα ποσοστά συμμετοχής των βασικών μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν της Αύξησης, διαμορφώθηκαν ως εξής: Sterner Stenhus Greece AB 40,87%, Νequiter Invest AB 10,70%, ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί ΑΕ 7,86%. Σημειώνεται ότι η εταιρεία Elias Tsiklos Holdings LTD, η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με το βασικό μέτοχο ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί, συμμετέχει με 1,95%.

Επιπλέον, στο μετοχικό σχήμα της Premia Properties, εισήλθε μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης η Fastighets AB Balder, αποκτώντας ποσοστό συμμετοχής 17,22%. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 26.041.665,50 ευρώ, με την έκδοση 52.083.331 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης. Η διαφορά μεταξύ (α) της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που καλύφθηκαν με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και αποτίμησης αυτών, ήτοι €17.941.459,50, και (β) της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που καλύφθηκαν με καταβολή μετρητών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι €31.016.875,44, δηλαδή συνολικά €48.958.334,94, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας "Διαφορά υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €43.563.581, διαιρούμενο σε 87.127.162 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (0,50) η κάθε μία.

Στις 28/7 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Όπως ανακοίνωσε η Premia, την 28 Ιουλίου 2021 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το Ν. 4514/2018) των 52.083.331 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.

Η συνολική αποτιμηθείσα αξία των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρθηκαν στην Εταιρεία στο πλάισιο της Αύξησης ανέρχεται σε €27.484.787, ενώ τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχονται σε €47.515.213,44 και, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου € 1.673.000.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

FASTIGHETS AB BALDER
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σουηδικός κολοσσός στην Premia ως στρατηγικός εταίρος με 17%

Το χαρτοφυλάκιό της FASTIGHETS AB BALDER που απέκτησε πρόσφατα το 17,22% του μετοχικού κεφαλαίου της Premia, ανέρχεται σε 16,3 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει 1.458 επενδυτικά ακίνητα και είναι επίσης ιδιοκτήτης 60 ξενοδοχείων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην απόκτηση ακινήτου αποθηκών στον Ασπρόπυργο προχώρησε η Premia

Το ακίνητο έχει εμβαδόν 9.443 τ.μ. επί οικοπέδου επιφάνειας 22.995 τ.μ. και είναι μισθωμένο στην εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης η οποία λήγει το 2029. Στα 5 εκατ. ευρώ το τίμημα της εξαγοράς.