ΓΔ: 867.71 -0.42% Τζίρος: 153.21 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Briq Properties

BriQ Properties: 2,10 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Στα €2,10 ανά Νέα Μετοχή ορίστηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της BriQ Properties.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της BriQ Properties ορίστηκε στα 2,10 ευρώ ανά Νέα Μετοχή με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Ανακοίνωση για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των 
παλαιών μετόχων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων 
σε Ακίνητη Περιουσία», με το δ.τ. «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» (εφεξής η “Εταιρεία”) κατά τη συνεδρίασή 
του στις 12.11.2019 αποφάσισε τα εξής: 

Σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης της από 06.09.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών αναφορικά 
με  την  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Εταιρείας  μέχρι  του  ποσού  των  50.070.430,20  Ευρώ  με 
καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της σε αναλογία δύο (2) Νέες 
Μετοχές για κάθε μία  (1) υφιστάμενη μετοχή και έκδοση έως  23.843.062  νέων, κοινών  ονομαστικών, 
μετά  ψήφου  μετοχών,  ονομαστικής  αξίας  2,10  Ευρώ  η  καθεμία,  (στο  εξής  οι  «Νέες  Μετοχές»),  το 
Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι:  

(α) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίζεται σε δύο Ευρώ και δέκα λεπτά (€2,10) ανά Νέα Μετοχή. 

(β) Μετά την ως άνω αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων εξακοσίων 
σαράντα  πέντε  Ευρώ  και  τριάντα  λεπτών  (€75.105.645,30)  διαιρούμενο  σε  35.764.593  μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 2,10 Ευρώ έκαστη.  

(γ)  Με  βάση  την  ως  άνω  τιμή  διάθεσης  των  Νέων  Μετοχών,  τα  συνολικά  αντληθέντα  κεφάλαια,  σε 
περίπτωση  που  η  αύξηση  καλυφθεί  πλήρως,  θα  ανέλθουν  στο  ποσό  των  πενήντα  εκατομμυρίων 
εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (50.070.430,20 €). 

(δ) Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
της  περιόδου  άσκησης  του  δικαιώματος  προτίμησης  καθώς  και  η  περίοδος  διαπραγμάτευσης  του 
δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν στους μετόχους με νεότερη ανακοίνωση. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Noval Property: Μεταξύ 2,60% και 2,95% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο

Το κοινό ομολογιακό δάνειο είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ, ενώ η προσφορά ξεκινά αύριο 30 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 2 Δεκεμβρίου, με έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο ΧΑ να τοποθετείται στις 7 Δεκεμβρίου.
minion
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο χαρτοφυλάκιο της Dimand Real Estate το κτίριο του «ΜΙΝΙΟΝ»

Η εταιρεία αναφέρει ότι βάσει του χρονοδιαγράμματος «το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε βάθος τριετίας και το κτίριο θα έχει μικτή χρήση, καθώς θα περιλαμβάνει γραφεία, καταστήματα και χώρους φιλοξενίας».