ΓΔ: 942.46 -1.58% Τζίρος: 100.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ideal: Αύξηση 67% για τα προ φόρων κέρδη στο α' εξάμηνο στα 5,2 εκατ.

Τα pro forma έσοδα ενισχύθηκαν κατά 42% και έφθασαν στα 33,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα pro forma κέρδη μετά από φόρους κινήθηκαν 78% στα 4,4 εκατ. ευρώ.

Θετική ήταν η πορεία των οικονομικών μεγεθών του ομίλου Ideal για το α' εξάμηνο, σύμφωνα με την ανακοόινωση της εταιρείας, καθώς οι πωλήσεις της περιόδου ανήλθαν σε € 18 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 7,4 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 10,6 εκ. την 30.06.2020). 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.06.2021 ανήλθαν σε κέρδος € 1.469 χιλ. (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) έναντι κέρδους € 516 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε € 65 χιλ. έναντι € 37 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Τα ταμειακά διαθέσιμα παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την 31.12.2020 κατά € 5.294 χιλ. (€ 9.864 χιλ. την 30.06.2021 έναντι € 4.570 χιλ. την 31.12.2020).   

  • IDEAL Group: Τα Έσοδα ανήλθαν σε € 16,4 εκατ. αυξημένα κατά 56%, τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 64% σε € 1,3εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων σε € 962 εκατ. αυξημένα κατά 86%.
  • SICC Limited (Astir Vitogiannis Α.Ε.): Τα Έσοδα ανήλθαν σε € 14,5 εκατ. αυξημένα κατά 32%, τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 54% σε € 4,2 εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων σε € 3,8 εκατ. αυξημένα κατά 69%.
  • ESM Sodas Effervescent Management Limited (Three Cents): Τα Έσοδα ανήλθαν σε € 2,8 εκατ. αυξημένα κατά 39%, τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 36.% σε € 0,5εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων σε € 0,48 εκατ. αυξημένα κατά 28%.

Ο κ. Πάνος Βασιλειάδης, διευθύνων σύμβουλος της IDEAL, δήλωσε σχετικά: «Η σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της IDEAL το Α’ εξάμηνο του 2021, επιβεβαιώνει την ορθότητα της απόφασης να προχωρήσουμε σε διεύρυνση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και επίτευξη του στόχου μας να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό Όμιλο συμμετοχών».

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε χαρούμενοι γιατί τα πρώτα βήματα της δημιουργίας ενός δυναμικού Ομίλου συμμετοχών είναι ενθαρρυντικά, στην σωστή κατεύθυνση και μας γεμίζουν αισιοδοξία. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη μας πέτυχαν σημαντικά αποτελέσματα σε μια περίοδο που η αβεβαιότητα δεν είχε ξεπεραστεί. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Με τη νέα επωνυμία Ideal Holdings στο Χρηματιστήριο από 31/12

Αλλαγή επωνυμίας αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της σήμερα ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ideal

H έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία, μέχρι την 01.12.2027 δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Αντικατάσταση του VSEF/Fund από τους μεριδιούχους επενδυτές του

Tο επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund, έπαυσε τη λειτουργία του και διένειμε αυτούσια στους μεριδιούχους επενδυτές του, ως μέρος της περιουσίας του, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας που αυτό κατείχε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου διευθυντικών στελεχών

Οι κ.κ. Βασίλειος Κάτσος και Ελένη Κάτσου ελέγχουν έμμεσα 1.645.160 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,23% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.