ΓΔ: 942.46 -1.58% Τζίρος: 100.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Performance Technologies

Performance Technologies: 5/11 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 2/11/2021. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ με τη νέα αξία, 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Στην κοινοποίηση της ημερομηνίας έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε η Performance Technologies με ανακοίνωσή της και η οποία ορίζεται ως η 5η Νοεμβρίου 2021. Η εταιρεία είχε προχωρήσει σε split των μετοχών της με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: 

Η εταιρία με την επωνυμία "PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9/9/2021 αποφάσισε τη διάσπαση των μετοχών της Εταιρίας (split) με αναλογία εκδόσεως τριών (3) νέων μετοχών σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρίας από τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (4.060.440) σε δώδεκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (12.181.320). Κατόπιν αυτού, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει αμετάβλητο και θα ανέρχεται σε 1.218.132,00 ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διηρεμένο σε 12.181.320 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,10 εκάστης.

Την 14-10-2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2647374, η με αριθμό πρωτοκόλλου 2461046/12-10-2021 αίτηση καταχώρησης της από 8/10/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που υλοποίησε την από 9/9/2021 ανωτέρω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προέβη στην τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 29/10/2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (8.120.880) νέων δωρεάν μετοχών που προκύπτουν σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρίας, ορίζονται τα εξής:

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 2/11/2021. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,10 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών, και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 3/11/2021.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 5/11/2021. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην εξαγορά της Logon προχώρησε η Entersoft, στα 1,3 εκατ. το τίμημα

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Entersoft αποκτά άλλο ένα κέντρο υλοποίησης των προϊόντων της καθώς και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί δυναμικά στις αγορές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.