ΓΔ: 913.36 -0.16% Τζίρος: 73.81 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Παπουτσάνης: Με ρυθμό 24% η αύξηση κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο

Οι υψηλές επιδόσεις στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων που σημείωσε η Παπουτσάνης και η ανάκαμψη της ξενοδοχειακής αγοράς οδηγεί σε περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη την εταιρεία στο τελευταίο τρίμηνο.

Σε ανοδική τροχιά συνεχίζει να κινείται στο εννεάμηνο η Παπουτσάνης με τον κύκλο εργασιών της να εμφανίζεται αυξημένος κατά 24%,ενώ η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει πως θα επιτύχει περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη στο τελευταίο τρίμηνο, χάρη στις νέες συνεργασίες που έχει πραγματοποιήσει καθώς και στη βελτίωση της ξενοδοχειακής αγοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης στο εννεάμηνο του 2021 ανέρχεται στα 38,2 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το μικτό κέρδος, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων, ανήλθε σε 13 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, βελτιωμένο κατά 26%. Το μικτό περιθώριο κέρδους εμφάνισε βελτίωση και ανήλθε σε 34,1% έναντι 33,5% το πρώτο εννεάμηνο του 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 4,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η Παπουτσάνης από την αρχή του 2021 εξυπηρετεί απευθείας τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, αυτή η εξέλιξη επέφερε αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης με αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσιευμένου κύκλου εργασιών κατά 1,6 εκατ. ευρώ και την ισόποση αύξηση των εξόδων διάθεσης. Στην περίπτωση που δεν είχε συμβεί αυτή η αλλαγή, ο κύκλος εργασιών θα είχε ανέλθει σε 36,6 εκατ. ενώ τα έξοδα διάθεσης θα είχαν ανέλθει σε 3,4 εκατ. ευρώ.

Οι κύριοι λόγοι που συνέβαλλαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν οι υψηλές επιδόσεις που σημείωσε η Παπουτσάνης στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, παραγωγών για τρίτους και στις πωλήσεις σαπωνόμαζας. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε και η μερική ανάκαμψη της ξενοδοχειακής αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, το 22% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 11% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 51% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 16% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών. Οι εξαγωγές της εταιρείας Παπουτσάνης ανήλθαν σε 22,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, που αντιπροσωπεύει το 59% του συνολικού κύκλου εργασιών, καταγράφοντας αύξηση ύψους 55% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις επώνυμων προϊόντων, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, αυξήθηκαν κατά 44% το εννεάμηνο του 2021 (ή 10% αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης ως αναφέρεται ανωτέρω) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και κατά 2% συμπεριλαμβανομένου του αντισηπτικού. Σημειώνεται ότι κατά το 2020 η συγκεκριμένη κατηγορία ωφελήθηκε σημαντικά από τις αυξημένες πωλήσεις αντισηπτικών, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19.

Η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων κατά το εννεάμηνο του 2021, αυξήθηκε κατά 48% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Παράλληλα εκτιμάται περαιτέρω βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021, καθώς τα μηνύματα από την αγορά ξενοδοχειακών, είναι ιδιαιτέρως θετικά, κυρίως στο εξωτερικό.

Η κατηγορία προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα) παρουσίασε αύξηση 27% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού, για την παραγωγή των προϊόντων τους - συνεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2019 και συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Η κατηγορία των βιομηχανικών πωλήσεων σαπωνομαζών αναπτύχθηκε κατά 38% και αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στην εδραίωση της εταιρείας ως ενός από τους βασικότερους προμηθευτές ειδικών σαπωνωμαζών στη διεθνή αγορά, τη συνεχή διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και την προσφερόμενη γκάμα προϊόντων. Η παράλληλη έναρξη διάθεσης των συνθετικών σαπωνομαζών, ειδικών προϊόντων, πολύ θετικού οικολογικού αποτυπώματος και μεγάλης προστιθέμενης αξίας, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την κατηγορία. Εδώ αξίζει να σημειωθεί, ότι η σημερινή συγκυρία των ιστορικά υψηλών ναύλων από την ευρύτερη περιοχή της Ασίας, σε συνδυασμό με τις μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις των βασικών τύπων (commodity) σαπωνόμαζας που παραδοσιακά εξυπηρετούνται από την Ινδονησία και Μαλαισία, οδηγεί σε επιπλέον ενίσχυση της κατηγορίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 η εταιρεία προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της στην θυγατρική εταιρεία PAPOUTSANIS S.P. Zoo με έδρα την Πολωνία. Το αποτέλεσμα από την πώληση της συμμετοχής ήταν ζημιά 44 χιλ. ευρώ., χωρίς να αναμένεται άλλη επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρείας. 

Η εταιρεία εκτιμά πως θα επιτύχει περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 και προβλέπει επομένως για το σύνολο του έτους υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με αυτόν του τρέχοντος εννεαμήνου, χάρη στις νέες συνεργασίες που είναι σε εξέλιξη αλλά και τη βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα η ολοκλήρωση και πλήρης ένταξη του μεγαλύτερου μέρους των επενδύσεων των τελευταίων δύο χρόνων στην παραγωγική διαδικασία καθώς και η λειτουργία των νέων αποθηκών θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής και διακίνησης. 

Ο Μενέλαος Τασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε πως «το πρώτο εννεάμηνο του 2021 ανταποκριθήκαμε στις συνεχιζόμενες προκλήσεις, μένοντας προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας με στόχο τη σταθερή, αειφόρο και οικονομικά υγιή ανάπτυξη. Η περαιτέρω υλοποίηση του επιχειρηματικού και επενδυτικού πλάνου, αλλά και η διεύρυνση των συνεργασιών μας το 2021, διαμόρφωσαν υψηλές αποδόσεις στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, παραγωγών για τρίτους και στις πωλήσεις σαπωνόμαζας. Η βελτιωμένη εικόνα του τουρισμού το 2021, οδήγησε και σε καλύτερες επιδόσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων της Παπουτσάνης, ενώ με βάση τα θετικά μηνύματα του κλάδου, ευελπιστούμε στην περαιτέρω ανάκαμψη της κατηγορίας. Το επόμενο τρίμηνο εκτιμούμε ότι η Παπουτσάνης θα συνεχίσει σταθερά την αναπτυξιακή της πορεία, βελτιώνοντας περαιτέρω τις οικονομικές της επιδόσεις συγκριτικά με το 2020».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ