ΓΔ: 917.24 -2.68% Τζίρος: 65.50 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 16:17:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: BSB

Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας στο εννεάμηνο για την B&F Ενδυμάτων

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τις πωλήσεις στο εννεάμηνο να διαμορφώνονται στα 55,49 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 25,7% έναντι του 2020. Προβληματισμός για την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Παρά το γεγονός ότι η επίδραση της πανδημίας είχε αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, η B&F Ενδυμάτων κατέγραψε σημαντική αύξηση εσόδων και ακόμη υψηλότερη κερδών σε ετήσια βάση στο εννεάμηνο του 2021. Η εταιρεία προβληματίζεται για την άνοδο του ενεργειακού κόστους και διατηρεί επιφυλάξεις για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει τυχόν επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 24,19 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 55,49 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021, έναντι 19,03 εκατ. ευρώ και 44,16 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 27,1% και 25,7% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 9,31 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 20,02 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 2,74 εκατ. ευρώ και 8,72 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 6,78 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 12,12 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 0,39 εκατ. ευρώ και 1,30 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,93 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 8,01 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών 0,13 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020, ενώ προέκυψαν ζημιές 0,63 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020.

H επίδραση της πανδημίας είχε αρνητική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2021, μικρότερη επίπτωση όμως από τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2020, με αποτέλεσμα ο όμιλος να παρουσιάσει αύξηση κύκλου εργασιών κατά 24,56%. Όσον αφορά το Β’ εξάμηνο του 2021 οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας εκτιμάται ότι θα έχουν μικρή επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, όμως η διοίκηση διατηρεί επιφυλάξεις για τίς αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει ενδεχόμενη επιδείνωση είτε της ενεργειακής κρίσης είτε της πανδημίας έως το τέλος του έτους. Ειδικότερα, το κόστος ενέργειας για τη λειτουργία των καταστημάτων και του κεντρικού κτιρίου της εταιρείας, επηρεάζεται από τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται διεθνώς, αποτελεί όμως σχετικά μικρό μέρος του λειτουργικού κόστους της εταιρείας.

Επίσης, τα προβλήματα που παρατηρούνται διεθνώς στην εφοδιαστική αλυσίδα, όσον αφορά το κόστος των μεταφορικών εμπορευμάτων από προμηθευτές του εξωτερικού, είναι πλέον αυξημένο, αλλά αυτές οι αυξήσεις είναι περιορισμένες για τα αποθέματα της τρέχουσας σαιζόν και, γενικότερα, τα αποτελέσματα του έτους 2021. Εν τούτοις, η διοίκηση της εταιρείας, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαχειριστεί τις προαναφερθείσες εξελίξεις και να περιορίσει τις τυχόν αρνητικές συνέπειες στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματά της.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εξέλιξη των εσόδων και στοχεύει στη διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας, στην άντληση και στη διατήρηση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει εμπροθέσμως παρούσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονται στις 30.09.2021 σε 16,99 εκατ. ευρώ έναντι 7,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020. Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 ο όμιλος δεν προχώρησε σε νέο δανεισμό, όπως δεν θα προχωρήσει σε νέο δανεισμό έως το τέλος του έτους 2021, γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάστασή του. Δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021.

Επίσης η διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο της εταιρίας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο. Η Εταιρία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, διαθέσιμα τραπεζικά όρια χρηματοδότησης, ενώ κίνδυνος επισφάλειας δεν υφίσταται μέχρι σήμερα.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

B&F Ενδυμάτων: Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,2928 ευρώ ανά μετοχή

Δικαιούχοι του προμερίσματος χρήσης 2021 είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων της B&F ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ την 03/12/2021. Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί από 15/12/2021 έως και 15/02/2022.