ΓΔ: 957.6 0.63% Τζίρος: 80.51 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Πηγή: Premia Properties

Από τις 19/1 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο της Premia

Η δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας, ενώ στις 26/1 αρχίζει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο.

Στην κοινοποίηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο έως 100 εκατ. ευρώ προχώρησε η Premia, με χρηματιστηριακή της ανακοίνωση. Η δημόσια προσφορά θα αρχίσει στις 19/1 και θα λήξει στις 21/1, ενώ το εύρος απόδοσης θα ανακοινωθεί στις 18 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Η εταιρεία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 13.01.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση στις 13.01.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €100.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 07.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Έκδοση»).

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.. Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 12.01.2022, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εταιρείας.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

13.01.2022 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

13.01.2022 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

18.01.2022 Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.

19.01.2022 Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 10 π.μ.).

21.01.2022 Λήξη δημόσιας προσφοράς -εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 16:00).

21.01.2022 Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.*

25.01.2022 Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.

25.01.2022 Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

26.01.2022 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Premia Properties: Απόκτηση ακινήτου σε Παιανία για πάρκο βιοτεχνολογίας

Τα ετησιοποιημένα μισθωτικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν από το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε 1,5 εκατ. ευρώ και σταδιακά μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης τέλος του 2023 θα διαμορφωθούν σε 3,5 εκατ. ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την απόκτηση ακινήτου στον Πειραιά ανακοίνωσε η Premia Properties

Το ακίνητο είναι συνολικής επιφάνειας 3.600 τ.μ, και αποτελείται από 58 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, με το κόστος της συναλλαγής να καλύπτεται από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε γίνει τον Ιούλιο.