ΓΔ: 858.93 -4.45% Τζίρος: 118.67 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Quality & Reliability

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,19 εκατ. αποφάσισε η ΓΣ της Quality & Reliability

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 5.195.572,80 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά το ποσό των 0,19 ευρώ.

Η «Quality & Reliability» ανακοινώνει, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της  Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 2019, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Κονίτσης αρ. 11Β, Μαρούσι), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους,  μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.499.422 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,18% επί του συνόλου των 27.264.280 (μετά την αφαίρεση των 80.840 μετοχών) Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996,  80.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους  κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις  επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως:

Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την διόρθωση των ποσών της μείωσης που αποφασίσθηκε στην επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της 27ης Σεπτεμβρίου 2019 και συγκεκριμένα αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.195.572,80 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,19 ευρώ και συνεπώς με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των 0,47 ευρώ στο ποσό των 0,28 ευρώ. H μείωση θα πραγματοποιηθεί με τον συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας. Σκοπός της μείωσης είναι να μην εμπίπτει η Εταιρεία στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.

Έγκυρες ψήφοι 14.499.422 (53,18% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση) ,υπέρ 14.499.422 κατά 0, αποχή 0.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να επισκεφτούν το site της Εταιρείας www.qnr.com.gr

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Quality & Reliability: Αύξηση 17,5% στον κύκλο εργασιών του ομίλου στο 9μηνο

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το γ' τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 571.707,92 € έναντι 254.410,73 € της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 124,72%. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου σημείωσε αύξηση 122,81%.