ΓΔ: 888.25 -0.56% Τζίρος: 26.30 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 13:03:09 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Πηγή: Premia Properties

Premia: Σημαντική βελτίωση μεγεθών στο α' τρίμηνο και προσθήκη δύο ακινήτων

Τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν τα πρώτο τρίμηνο του 2022 σε 3,2 εκ., διπλασιασμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021. Στα 2,9 εκατ. τα λειτουργικά κέρδη. Οι προοπτικές για το 2022.

Την οργανική της ανάπτυξη συνέχισε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 η Premia Properties εξασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος μέσω της επιτυχούς έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) ύψους 100 εκ. τον Ιανουάριο 2022.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 1,761 εκ. έναντι των 0,145 εκ. που είχαν καταγραφεί το α' τρίμηνο του 2021 με αρνητική επίδραση από το lockdown. Επίσης τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) ανήλθαν στα 2,861 εκ. έναντι 0,583 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,574 εκατ., έναντι 0,583 εκατ..

 

 

Επίσης η Premia Properties ανακοίνωσε την προσθήκη δύο εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων (φοιτητικών εστιών) εντός του πρώτου τριμήνου 2022 στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε 202,3 εκ.

 • Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει συνολικά είκοσι εννέα (29) ακίνητα:
 • Δεκαεννέα (19) επενδυτικά ακίνητα (15 ακίνητα εισοδήματος και 4 ακίνητα προς μελλοντική αξιοποίηση) συνολικής αξίας 153,0 εκ. έναντι δεκαεπτά (17) επενδυτικών ακινήτων συνολικής αξίας 146,8 εκ. την 31.12.2021.
 • Δέκα (10) σχολεία υπό διαχείριση μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ, με τη συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος να ανέρχεται σε 38,7 εκ. έναντι 39,2 εκ. την 31.12.2021.
 • Η Εταιρεία έχει επίσης υπογράψει εντός του 2021 προσύμφωνα για την απόκτηση δύο (2) ακόμη επενδυτικών ακινήτων, έχοντας καταβάλλει προκαταβολές ύψους 10,6 εκ.
 • Σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 86,7 εκ. σε συνέχεια της έκδοσης του ΚΟΔ και υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 128,0 εκ. και τον καθαρό δανεισμό σε 75,6 εκ.
 • Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια του ΚΟΔ κατευθύνθηκαν εν μέρει (39,4 εκ.) σε αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται για επενδύσεις καθώς και κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
 • Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 162,3 εκ. την 31.3.2022, έναντι 103,0 εκ. την 31.12.2021. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 75,6 εκ. έναντι 73,7 εκ. την 31.12.2021 με τον καθαρό συντελεστή μόχλευσης (Net LTV)* να παραμένει σταθερός και να διαμορφώνεται σε 37,4% έναντι 37,1%.
 • Αύξηση εσόδων, λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021.
 • Τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκ., διπλασιασμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021.
 • Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 2,9 εκ. ενώ τα Προσαρμοσμένα EBITDA (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκ., έναντι 0,6 εκ. και 0,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2021. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,8 εκ., έναντι 0,2 εκ.

Προοπτικές για το 2022

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία, την αγορά ακινήτων και κατ’ επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, ιδιαιτέρως δύσκολες.

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα που διαμορφώνονται. Παρά τη σημαντική αβεβαιότητα λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, η Premia Properties εκτιμά ότι είναι σε θέση να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον καθώς διαθέτει χαρακτηριστικά που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις:

 • Μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) 7,7%.
 • Μακροχρόνια συμβόλαια με μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων (WALT) 6,5 έτη και με περίπου 92% των σχετικών μισθωμάτων να υπόκειται σε αναπροσαρμογή τουλάχιστον βάσει του πληθωρισμού. Επιπλέον, η σύμβαση ΣΔΙΤ για τα δέκα (10) σχολεία έχει διάρκεια έως το 2041 με μέρος των εσόδων να ακολουθεί επίσης πληθωριστική αναπροσαρμογή,
 • Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση, με καθαρό συντελεστή μόχλευσης (Net LTV) 37,4%, μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 7,1 έτη και μέσο κόστος δανεισμού 2,8% και ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων ως αποτέλεσμα του ΚΟΔ (περ. 60% του υφιστάμενου δανεισμού με σταθερό επιτόκιο 2,8% για την επόμενη 5ετία).
 • Ισχυρή μετοχική σύνθεση και σημαντικά διαθέσιμα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος, και
 • Μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ που θα επιτρέψει στον Όμιλο να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα σχετικά φορολογικά πλεονεκτήματα.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετατρέπεται σε ΑΕΕΑΠ η Premia Properties με άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία, καθώς θα της επιτρέψει να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το πλαίσιο.
Premia Properties
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την απόκτηση της Μπουτάρης η Premia

Σε απαντητική της επιστολή προς το ΧΑ η εισηγμένη αναφέρει πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία με τους βασικούς πιστωτές της ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ και σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα για την έκβαση των συζητήσεων.