ΓΔ: 908.13 1.02% Τζίρος: 96.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Ευρωσύμβουλοι

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωσύμβουλοι

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του της εταιρείας εξελέγη ο κος. Πάρις Κοκορότσικος και Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κος. Ευστάθιος Ταυρίδης.

Η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ανακοίνωσε ότι την 9.12.2019 συνεδρίασε το Δ.Σ. της εταιρίας προκειμένου να ανασυγκροτηθεί σε σώμα (σε συνέχεια της εκλογής τριών (3) Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. από την Έκτακτη Γ.Σ. της 9.12.2019).

Το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο, εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 3.9.2018 με τετραετή θητεία για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 (και όχι πέραν της 30/6/2022) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021.

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα την 3.9.2018 (αριθμός καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 1280966/10.9.2018), ενώ στην συνέχεια κατόπιν αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του και εκλογή από το Δ.Σ. νέων μελών, επανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 22.7.2019 (αριθμός καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 1602419/24.7.2019)

Ήδη σήμερα η Έκτακτη Γ.Σ. εξέλεξε τους κ.κ. Ευάγγελο Πούλιο, Αβραάμ Γούναρη και Σπυρίδωνα Παπασπύρου ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, με θητεία ίδια όπως των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. τα οποία εκλέχθηκαν από την Γ.Σ. της 3.9.2018, ήτοι για να διοικήσουν την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 (και όχι πέραν της 30/6/2022) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021.

Κατόπιν τούτου, για την ασφάλεια των συναλλαγών, την διευκόλυνση των Αρχών που εποπτεύουν την λειτουργία της εταιρίας και την διευκόλυνση των συναλλασσομένων με την εταιρία, το Δ.Σ. επανασυγκροτηθηκε σε σώμα και να κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του ως εξής:

Εξελέγησαν ομόφωνα ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του ο κος. Πάρις Κοκορότσικος και ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κος. Ευστάθιος Ταυρίδης.

Η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Ευστάθιος Ταυρίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

3. Ανέστης Κερεμλόγλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Παντελής Σκαρλάτος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Ευάγγελος Πούλιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Αβραάμ Γούναρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Σπυρίδων Παπασπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Πάρι Κοκορότσικο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ταυρίδη οι οποίοι μαζί ή ξεχωριστά διά μόνης της υπογραφής τους κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, θα δεσμεύουν την εταιρεία.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ariadne maps
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ariadne Maps: Άντλησε 2 εκατ. ευρώ και επεκτείνει την παρουσία της

Η ελληνική startup που ιδρύθηκε το 2019 παρέχει δεδομένα υψηλής ακρίβειας σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ένα χώρο εντοπίζοντας τα σήματα που εκπέμπονται από τα κινητά ενώ εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων.