ΓΔ: 903.97 -2.00% Τζίρος: 85.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωσύμβουλοι: Αυξήθηκε κατά 30% ο κύκλος εργασιών στα 2,58 εκατ. ευρώ

Η μητρική εξακολουθώντας να βελτιώνει σταθερά την θετική καθαρή της θέση, κατάφερε μετά από πολλά χρόνια να έχει και πάλι αναλογία καθαρής θέσης έναντι του μετοχικού της κεφαλαίου ανώτερη του 0,50% φτάνοντας το 0,67%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σταθερή πορεία των μεγεθών της Ευρωσύμβουλοι, μείωση του δανεισμού

Μετά από πολλά χρόνια, στο πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών, δεν υπάρχει πλέον έμφαση γνώμης για ουσιώδη αβεβαιότητα σχετικά με την συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το ομολογιακό δάνειο της Safe Bulkers

Το Δ.Σ. της Επιτροπής προχώρησε, παράλληλα, στην έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της Ευρωσύμβουλοι για τη δημόσια προσφορά έως 3.708.370 νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωσύμβουλοι: Στα 0,42 ευρώ ορίστηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Η υπέρ το άρτιο διαφορά (μεταξύ της τιμής διάθεσης των 0,42 ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής των 0,30 ευρώ) ύψους 445.004 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».