ΓΔ: 903.97 -2.00% Τζίρος: 85.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Σταθερή πορεία των μεγεθών της Ευρωσύμβουλοι, μείωση του δανεισμού

Μετά από πολλά χρόνια, στο πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών, δεν υπάρχει πλέον έμφαση γνώμης για ουσιώδη αβεβαιότητα σχετικά με την συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρίας.

Συνεχίστηκε το 2021 η ποσοτική αλλά και η ποιοτική βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών της εισηγμένης «Ευρωσύμβουλοι ΑΕ»  που διατήρησε την θετική δυναμική της, παρά τις αρνητικές συνέπειες που καταγράφηκαν συνεπεία της πανδημίας του COVID-19 σε όλους τους τομείς της οικονομίας.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού της χρήσης 1.1.2021 – 31.12.2021, η Εταιρεία το 2021  διατήρησε τον κύκλο εργασιών της στα ίδια επίπεδα που είχε πετύχει το 2020 (το 2021 κατέγραψε κύκλο εργασιών 4.054 χιλ. ευρώ, σε σχέση με το 2020 όταν κατέγραψε κύκλο εργασιών 4.166 ευρώ). Αντίστοιχη είναι η απεικόνιση και σε επίπεδο Ομίλου, με μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών από 4.044 χιλ. ευρώ το 2020 σε 4.120 χιλ. ευρώ το 2021.

Στα θετικά της χρήσης 2021 καταγράφεται η διατήρηση της κερδοφορίας τόσο σε επίπεδο μητρικής (κέρδη προ φόρων ποσού € 679 χιλιάδες) όσο και σε επίπεδο ομίλου (κέρδη προ φόρων € 850 χιλιάδες). Αντίστοιχα το EBIDTA για την Εταιρία ανήλθε σε € 951 χιλ. ενώ για τον όμιλο ανήλθε σε 901 χιλ. ευρώ.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και το γεγονός ότι μετά από σειρά ετών, όπου η καθαρή θέση του Ομίλου και της Εταιρίας ήταν αρνητική, ο όμιλος και η εταιρεία έχουν πλέον επιστρέψει σε θετική καθαρή θέση. Συγκεκριμένα,  η καθαρή θέση του Ομίλου, η οποία το 2020 ήταν αρνητική (-360 χιλ. €), για την χρήση του 2021 έγινε πλέον θετική (€ 454 χιλ.) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για την Εταιρία διαμορφώθηκαν από € 244 χιλ. το 2020 σε € 805 χιλ. θετική καθαρή θέση το 2021.

Παράλληλα συνεχίστηκε και κατά την χρήση 2021 η μείωση του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου, ο οποίος μειώθηκε κατά € 715 χιλ. ανερχόμενος πλέον σε 3.250 χιλ. ευρώ.

Ενδεικτικό της συνολικής βελτίωσης της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ομίλου και της Μητρικής, αλλά και των προοπτικών που ανοίγονται πλέον για το μέλλον, συνιστά το γεγονός ότι μετά από σειρά πολλών συνεχών ετών,  στο πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών της χρήσης 2021, δεν υπάρχει πλέον έμφαση γνώμης για ουσιώδη αβεβαιότητα σχετικά με την συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρίας.

Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές προοπτικές, δεδομένων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα οποία καλείται να υλοποιήσει η χώρα στα πλαίσια τόσο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, όσο και του Ταμείου Ανάκαμψης 2020 – 2025.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωσύμβουλοι: Αύξηση στις πωλήσεις το 9μηνο, μείωση του δανεισμού

Το ΕΒΙTDA, για την περίοδο του Γ' τριμήνου του 2022, ανήλθε σε 0,88 εκ ευρώ, έναντι 0,26 εκ ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ για την περίοδο του εννιαμήνου το EBITDA του 2022, ανήλθε στο 1,33 εκ ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωσύμβουλοι: Αυξήθηκε κατά 30% ο κύκλος εργασιών στα 2,58 εκατ. ευρώ

Η μητρική εξακολουθώντας να βελτιώνει σταθερά την θετική καθαρή της θέση, κατάφερε μετά από πολλά χρόνια να έχει και πάλι αναλογία καθαρής θέσης έναντι του μετοχικού της κεφαλαίου ανώτερη του 0,50% φτάνοντας το 0,67%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το ομολογιακό δάνειο της Safe Bulkers

Το Δ.Σ. της Επιτροπής προχώρησε, παράλληλα, στην έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της Ευρωσύμβουλοι για τη δημόσια προσφορά έως 3.708.370 νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωσύμβουλοι: Στα 0,42 ευρώ ορίστηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Η υπέρ το άρτιο διαφορά (μεταξύ της τιμής διάθεσης των 0,42 ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής των 0,30 ευρώ) ύψους 445.004 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».