ΓΔ: 878.76 -0.45% Τζίρος: 44.15 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Σημαντικό έργο πληροφορικής για το υπ. Εξωτερικών ανέλαβε η Q&R

Το σύστημα αυτό θα αντικαταστήσει την τρέχουσα πρακτική της σφραγίδας εισόδου/εξόδου επί των ταξιδιωτικών εγγράφων με ηλεκτρονική καταγραφή σε κεντρική βάση δεδομένων των βιομετρικών και βιογραφικών δεδομένων των ταξιδιωτών.

Την δημιουργία συστημάτος που στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης ανέλαβε η Ένωση Εταιρειών Cosmos Business Systems Α.Ε.Β.Ε. –Quality & Reliability Α.Ε που θα υλοποιήσει το έργο Δημιουργία κεντρικής υποδομής του Εθνικού Συστήματος Εισόδου / Εξόδου (ΕΕΣ) για το υπουργείο Εξωτερικών.

Το Σύστημα Εισόδου Εξόδου (Entry/Exit System- EES) είναι ένα νέο, μεγάλης κλίμακας πληροφοριακό σύστημα με το οποίο θα γίνεται η καταγραφή της εισόδου και της εξόδου των πολιτών τρίτων χωρών προς και από τον χώρο Schengen. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.606.785,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στην Ένωση η Q&R συμμετέχει με 49% και η COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε με 51%.

Το σύστημα αυτό θα αντικαταστήσει την τρέχουσα πρακτική της σφραγίδας εισόδου/εξόδου επί των ταξιδιωτικών εγγράφων με ηλεκτρονική καταγραφή σε κεντρική βάση δεδομένων των βιομετρικών και βιογραφικών δεδομένων των ταξιδιωτών καθώς και της ημερομηνίας και του τόπου εισόδου/εξόδου για βραχείας διάρκειας παραμονή (έως 90 ημέρες) στον χώρο Σέγκεν

Στόχος του συστήματος EES είναι ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των κοινών εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και η αυτοματοποίηση των συνοριακών ελέγχων ώστε τα κράτη-μέλη να διαχειρίζονται καλύτερα τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών από τρίτες χώρες στον χώρο Σέγκεν , να ενισχυθεί η εσωτερική ασφάλεια, να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση, η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Επίσης προβλέπεται η πρόσβαση των εντεταλμένων εθνικών αρχών και της Europol στα δεδομένα του ΣΕΕ για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων, ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Το Σύστημα Εισόδου Εξόδου (Entry/Exit System- EES) θα διαλειτουργεί με το σύστημα έκδοσης θεωρήσεων VIS, διευκολύνοντας την διαδικασία εξέτασης αίτησης θεώρησης και λήψης απόφασης επί αυτής, αφού οι Προξενικές και Συνοριακές Αρχές θα μπορούν πλέον να εντοπίζουν τους πολίτες που δεν κάνουν ορθή χρήση της θεώρησης τους, παραμένοντας στον χώρο Σέγκεν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης (over-stayers) μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας. 

Το έργο αναβαθμίζει το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει υπουργείο Εξωτερικών με την:

  • Διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θεωρήσεων βραχείας διαμονής στον χώρο Schengen·
  • Διευκόλυνση της καταπολέμηση της απάτης και της άγρας θεωρήσεων ("visa shopping")
  • Αποφυγή της καταστρατήγησης των κριτηρίων προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης
  • Διευκόλυνση των ελέγχων στα εξωτερικά σημεία συνοριακής διέλευσης των κρατών μελών και στην επικράτεια των κρατών μελών
  • Υποβοήθηση στον εντοπισμό των προσώπων που δεν πληρούν τους όρους που διέπουν την είσοδο, την παραμονή ή την κατοικία στο έδαφος των κρατών μελών
  • Διευκόλυνση της εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας
  • Συμβολή του στην αποτροπή των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκέμβριο 2023.

Η Q&R, έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία σύνθετων και κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της έχει συμβάλει σημαντικά με την τεχνογνωσία της και τα καινοτόμα προϊόντα λογισμικού που έχει αναπτύξει, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της τεχνολογίας, για τους πελάτες της.
 
Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται σήμερα περισσότερες από 250 μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η εταιρεία αναπτύσσει νέες λύσεις στο χώρο των cloud services, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Quest: Καλύπτει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Γ.Ε. Δημητρίου

Η Quest βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης θα καλύψει σχεδόν όλο το πόσο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 5 εκατ. ευρώ της εταιρείας. Μέχρι το ποσό των 210.239,16 ευρώ μπορούν να συμμετέχουν στην ΑΜΚ οι παλαιοί μέτοχοι της Γ.Ε. Δημητρίου.
Profile Software
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 8 Ιουνίου η αποκοπή για τις δωρεάν μετοχές της Profile

Μετά τις αποφάσεις της ΓΣ των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Profile διαμορφώνεται σε 24.027.832 μετοχές. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 12.013.916 νέων δωρεάν κοινών, ονομαστικών μετοχών στο ΧΑ ορίζεται την 13η Ιουνίου 2022.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Quest: Αύξηση 10,9% του τζίρου στο α' τρίμηνο, ανήλθε στα 238 εκατ. ευρώ

Ό όμιλος κατέγραψε άνοδο 22% των πωλήσεων με την ισχυρότερη άνοδο να παρατηρείται στις πωλήσεις των προϊόντων Apple ενώ και οι υπηρεσίες πληροφορικής ενισχύθηκαν κατά 13%. Υποχώρησαν κατά 3,7% οι ταχυδρομικές υπηρεσίες.
Plasio, Πλαίσιο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Αποφασίζει στις 14 Ιουνίου για διανομή μερίσματος

Οι μέτοχοι της Πλαίσιο θα κληθούν να αποφασίσουν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση μεταξύ άλλων και για την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων καθώς και τη διεύρυνση-επέκταση του σκοπού της εταιρείας