ΓΔ: 894.37 0.13% Τζίρος: 54.75 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Εθνική Τράπεζα: Στις 28 Ιουλίου θα γίνει η τακτική γενική συνέλευση

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου, θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 3η Αυγούστου 2022.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, και ώρα 11.00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.
 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).
 3. Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία περιλαμβάνεται, ως διακριτή ενότητα, στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).
 4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 6. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
 7. (α) Έγκριση: (i) της διάσπασης της Τράπεζας δι’ απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εισφοράς του στην υφιστάμενη ανώνυμη 2 εταιρεία με την επωνυμία «NBG PAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ’ εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 , 83-87 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, καθώς και των οικείων διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών, σύμφωνα με το ν. 4537/2018, όπως ισχύει, και (ii) του από 31.05.2022 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης. (β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
 8. (α) Έγκριση συμψηφισμού α) του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31, παρ. 2, Ν. 4548/2018 (πρώην ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4, παρ. 4α, Ν. 2190/1920) €5.014.165.089,90 και β) μέρους της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο €10.323.602.529,78, με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές €15.337.766.619,68, σύμφωνα με τα άρθρα 31, παρ. 2 και 35 παρ. 3, περίπτωση β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. (β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
 9. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13) και εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση νέας θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ορισμός του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους ΔΣ.
 10. Επαναπροσδιορισμός του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
 11. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.
 12. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής ΤράπεζαςΕΤΕ -4,48% για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
 13. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
 14. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 3η Αυγούστου 2022, ώρα 11.00 π.μ.

Ολόκληρη η ημερήσια διάταξη εδώ.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

monumenta-ktiria-ethniki
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική: Αύξηση 40% στα οργανικά κέρδη, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια

Επανήλθαν σε θετική πορεία τα έσοδα από τόκους, συνεχίζεται η μεγάλη αύξηση στα έσοδα από προμήθειες (+23%). Νέα δάνεια 3 δισ. ευρώ χορηγήθηκαν το α' εξάμηνο. Στο 15% ο βασικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία Εθνικής με Bracebridge Capital για την τιτλοποίηση Frontier II

Στο 45% της λογιστικής αξίας τους θα αγοράσει το fund τις ομολογίες μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ η τράπεζα θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Ethniki Trapeza, ETE, Pavlos Milonas, Pavlos Mylonas, Paylos Mylonas, Payvlos Milonas
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Π. Μυλωνάς: Άνοιξε ο δρόμος για διανομή μερίσματος από την Εθνική

Η τράπεζα έχει τη στρατηγική ευελιξία για να αξιοποιήσει επενδυτικές ευκαιρίες, τόνισε στη γενική συνέλευση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς. Στάθηκε όρθια η οικονομία σε δύσκολες συνθήκες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική: Ολοκληρώθηκε η πώληση του Project Marina στη Bain Capital

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια, δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια συνολικής λογιστικής αξίας 325 εκατ. ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική: Τί έδειξε το stress test κλιματικού κινδύνου της ΕΚΤ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η συνολική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας συνάδει με το μέσο επίπεδο των ευρωπαϊκών τραπεζών που συμμετείχαν. Στο Μέσο-Ανεπτυγμένο επίπεδο τοποθετήθηκε η τράπεζα.