ΓΔ: 1381.07 1.14% Τζίρος: 93.81 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
LAMDA DEVELOPMENT
Ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, κ. Οδ. Αθανασίου. Πηγή: Lamda Development

Lamda: Αυξημένα τα λειτουργικά κέρδη με ανάκαμψη των εμπορικών κέντρων

Τα κέρδη EBITDA των εμπορικών κέντρων σημείωσαν αύξηση κατά 59% έναντι του 2021 και διαμορφώθηκαν στα 15,4 εκατ. ευρώ. Θετική επίπτωση από την επανεκτίμηση ης αξίας των ακινήτων.

Ισχυρή ανάκαμψη σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη της Lamda Development που σημείωσαν σημαντική άνοδο 42% στο πρώτο τρίμηνο του 2022, χάρις στην αύξηση των EBITDA των εμπορικών κέντρων που πλησιάζουν στα προ πανδημίας επίπεδα, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί οι πληθωριστικές πιέσεις.

Ωστόσο τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, της Lamda Development για το α’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε ζημία 7,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 6,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της η εταιρεία, εξαιρουμένων των εξόδων για το έργο του Ελληνικού (8,5 εκατ. ευρώ) και των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα (8,3 εκατ. ευρώ), τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδος 9,1 εκατ. ευρώ (έναντι ζημίας 0,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021).

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) την 31.03.2022 ανήλθε σε €1.353 εκατ. (ήτοι €7,72 ανά μετοχή), οριακά χαμηλότερα (-0,6%) έναντι της 31.12.2021. Επισημαίνεται ότι τόσο τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα όσο και η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση ποσού €16,1 εκατ. που προήλθε από την επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων του Ομίλου (σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. την 31.03.2022, καθώς η προγραμματισμένη επανεκτίμηση είναι την 30.06.2022).

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών του Α’ Τριμήνου 2022, ανήλθαν σε €13,1 εκατ. παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 42% έναντι του 2021. Η εν λόγω αύξηση προέκυψε λόγω της σημαντικής αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων.

Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos το Α’ Τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €15,4 εκατ., αυξημένα κατά 59% έναντι του 2021. 

Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το α’ τρίμηνο 2021 είχε επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω (α) της αναστολής λειτουργίας τους για συνολική περίοδο περίπου 2 μηνών3 και (β) της νομοθετικά προβλεπόμενης παροχής μειώσεων στα μισθώματα (κατά ποσοστό 40%) των καταστηματαρχών/μισθωτών για το σύνολο της περιόδου του α’ τριμήνου (Ιανουάριος – Μάρτιος). Το α’ τρίμηνο 2022 τα Εμπορικά Κέντρα λειτούργησαν με ελάχιστους μόνο περιορισμούς λόγω της πανδημίας ενώ δεν εφαρμόστηκε καμία νομοθετικά προβλεπόμενη μείωση στα μισθώματα.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία, κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας, έχει διαπραγματευθεί νέες ή έχει προχωρήσει στην ανανέωση συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας με οικονομικούς όρους αντίστοιχους προ της κρίσης της πανδημίας, ενισχύοντας την αξία των Εμπορικών Κέντρων. Η αξία των Εμπορικών Κέντρων ανήλθε σε €889 εκ την 31.03.2022, όπως προκύπτει από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή (Savills), αυξημένη κατά περίπου €17 εκ (+2%) έναντι της αντίστοιχης αξίας την 31.12.2021.

Μειώθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας

Εν μέσω αντίξοων συνθηκών αγοράς, η εταιρεία ολοκλήρωσε τον Ιούλιο 2022 μέσω Δημόσιας Προσφοράς, την έκδοση του πρώτου της Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) ύψους €230 εκ. (7ετούς διάρκειας με επιτόκιο 4,70%), με τη συμμετοχή άνω των 14.000 Ελλήνων επενδυτών και με σημαντική υπερκάλυψη (3,12 φορές). Τα αντληθέντα κεφάλαια του Πράσινου ομολόγου θα διατεθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμες κατηγορίες Πράσινων επενδύσεων όπως είναι η ανάπτυξη Βιώσιμων Κτιρίων και βιώσιμων αστικών εξωτερικών χώρων, η Πράσινη Ενέργεια και οι Έξυπνες Πόλεις.

Σχετικά με τα εμπορικά κέντρα και το έργο του Ελληνικού

Αναφορικά με τους βασικούς δείκτες των Εμπορικών Κέντρων για το Α’ Τρίμηνο 2022, επισημαίνονται τα εξής:

  • Η μέση πληρότητα των Εμπορικών Κέντρων παρέμεινε αμετάβλητη έναντι της περιόδου προ της πανδημίας, σε επίπεδα περίπου 99%.
  • Δεδομένης της ως άνω αναστολής λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων κατά το μεγαλύτερο διάστημα του Α’ Τριμήνου 2021, η σύγκριση των βασικών δεικτών των Εμπορικών Κέντρων πέρα από πρακτικά δυσχερής καθίσταται ουσιαστικά και άνευ αντικειμένου. Συνεπώς η σύγκριση των βασικών δεικτών δεν μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
  • Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των Εμπορικών Κέντρων το Α’ Τρίμηνο 2022, παρά τις αντίξοες συνθήκες στην οικονομία αλλά και ειδικότερα στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, παρουσίασε μείωση 18% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019.

Επισημαίνεται όμως ότι η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκε 31% έναντι του 2019, επιβεβαιώνοντας την αυξητική τάση που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Εξαμήνου 2021 μετά τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Αναφορικά με την επίπτωση του έργου Ελληνικού στα αποτελέσματα του Ομίλου, επισημαίνονται τα εξής:

  • Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA επιβαρύνθηκαν με συνολικά έξοδα για το έργο του Ελληνικού ύψους €8,5εκ (έναντι €6εκ την αντίστοιχη περίοδο το 2021) καθώς η Εταιρεία από τα τέλη Ιουνίου 2021 έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς προετοιμασίας και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της για το έργο του Ελληνικού.

Νέες Επιχειρηματικές Συμφωνίες

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη του έργου, η Εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα τις ακόλουθες νέες σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες:

Τον Ιούνιο 2022, η θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. σύναψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ, δυνάμει του οποίου τα μέρη θα εξετάσουν την απόκτηση από την πλευρά της ORILINA PROPERTIES του δικαιώματος επιφανείας επί τμημάτων της Ζώνης Ανάπτυξης του Παράκτιου Μετώπου του Ελληνικού και ειδικότερα επί γηπέδων, στην ευρύτερη περιοχή της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά με δυνατότητα συνολικής δομήσιμης επιφάνειας μέχρι και 5.790 τ.μ. (τοποθετημένα ανάμεσα στον οικιστικό πύργο Riviera Tower και τον εμπορικό προορισμό του Riviera Galleria). Η συνολική επένδυση από την ORILINA PROPERTIES για την εν λόγω ανάπτυξη υπολογίζεται σε €70εκ και αφορά την ανάπτυξη κτιρίων που θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των ευρύτερων αναπτύξεων της συγκεκριμένης περιοχής του Παράκτιου Μετώπου, και της γενικότερης αξιοποίησης του Ελληνικού.

Τον Ιούνιο 2022, η θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. σύναψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την PRODEA INVESTMENTS και το Costeas-Geitonas School (CGS) με σκοπό την ίδρυση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ελληνικό (CGS Ellinikon). Το MoU προβλέπει τη μακροχρόνια μίσθωση οικοπέδου στην PRODEA, η οποία θα αναπτύξει τις σχολικές εγκαταστάσεις τις οποίες θα εκμισθώσει στο CGS. Η τελική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των μερών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Αναφορικά με το Vouliagmenis Mall, την εμπορική ανάπτυξη εντός του Επιχειρηματικού Κέντρου («Commercial Hub») στην περιοχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, σημειώνεται ότι έχει ήδη κατατεθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος από ενοικιαστές που ξεπερνά το 80% της μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA) και εντός του 2023 αναμένεται να έχουν υπογραφεί Heads of Terms για το 65% της εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA).
 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

LAMDA DEVELOPMENT
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οδ. Αθανασίου: Ξεπερνά τις προσδοκίες η ζήτηση για τα ακίνητα στο Ελληνικό

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lamda Development εντός του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει η διαδικασία υπογραφής και των συμβολαίων αγοραπωλησίας των condos, των διώροφων - τριώροφων κατοικιών, στο παράκτιο μέτωπο.
Ελληνικό, Lamda Development
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεκινάει στις 6 Ιουλίου η προσφορά για το πράσινο ομόλογο της Lamda

Η διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα , ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 13 Ιουλίου.
The Ellinikon
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

The Ellinikon – Δείτε την παρουσίαση του πρώτου κτιρίου που θα ανεγερθεί στο Ελληνικό

Ανοίγει ο βηματισμός της Lamda για το Ελληνικό με την εταιρεία να παρουσιάζει το πρώτο κτίριο που θα ανεγερθεί και είναι ένα πρότυπο κτιριακό συγκρότημα για ΑμεΑ που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2023.
Lamda Development, Elliniko
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνικό: Δουλεύει πυρετωδώς το μεγαλύτερο εργοτάξιο στην Ελλάδα

Σε συνέχεια των μεγάλων κατεδαφίσεων των προηγούμενων μηνών, τρία ακόμη μεγάλα κτίρια επί της λεωφόρου Ποσειδώνος έχουν ξεκινήσει να κατεδαφίζονται. Στη Λ. Βουλιαγμένης έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εκσκαφές για το νέο υπερσύγχρονο κτίριο ΑΜΕΑ.